""

Вхід
Закрити
Привіт Сірома
Вхід для козаків:
Зареєструватись
Звичайна реєстрація Зареєструватись за допомогою мереж:

2016р.
24-06-2010
admin
12911
0

Козацька абетка


 • Не нравится
 • +7
 • Нравится

 

" data-top1="150" data-top2="20" data-margin="0" data-path="/templates/SICH-2016/js/" data-image="http://kampot.org.ua/imag/history/kozaku/kozak_viysko-7_small.jpg">
Козацька абетка

АНГЕЛ, ЯНГОЛ -1. У релігійному культі - надприродна істота, посланець, вісник бога; зображується звичайно у вигляд юнака з крилами.

2. Захисник або заступник; охоронець.

БАНДУРА - український національний струнно-щипковий інструмент.

Зобрaження бандури відоме з 15 ст" іиструмеити збереглися з початку 18 ст. Великого поширення бандура набула серед українського козацтва. На бандурах грали мандрівні сліпці-бандуристи, які виконували різножанрові народні пісні - історичні, ліричні, побутові, думи, псалми.

 

БУЛАВА (праслов. - гуля, грудка) - один з українських козацьких клейнодів:

символ влади гетьмана України; полковника, кошового отамана Запорозької Січі. Складається з дерев'яного чи металевого руків'я завдовжки 50-80 см, деякого кріпиться куля 10-15 см у діаметрі.

БУНЧУК (тюрк.-прапор)- один з українських козацьких клейнодів. Має вигляд палиці заввишки 2 м, увінчаної вістрям або кулею з жовтого металу, з-під якої звисає фарбований кінський волос. Бунчук - символ влади гетьмана і кошового отамана Запорозької Січі.

ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ - 1. Офіційна назва козацьких збройних сил та українського війська у 15-18 ст. Первісне складалося з загонів, затим з куренів, назви яких утворено від міст, звідки походили козаки, або від імені (прізвища) засновника. За гетьмана Богдана Хмельницького налічувало до 100 тисяч і більше вояків. Головною бойовою силою була піхота. Козаки вміли майстерно будувати військові табори з возів для захисту від несподіваних нападів. Військо Запорозьке уславилося морськими походами, для яких використовувалися човни-чайки. 2. Назва української держави з 1648 р. до 80-х рр. 18 ст.

ГЕТЬМАН - військова чи військово-адміністративна посада. В Україні у 16-17 ст. гетьманом називали кошового отамана Запорозької Січі. 3 1648 р гетьман - виборний державець і воєначальник України з титулом "гетьман Війська Запорозького". 3 1659 р. гетьмана України обирали за погодженням з московським урядом, з 1708 р. його призначав цар. Посада гетьмана України остаточно ліквідована у 1764 р.

ГЛАГОЛИТИ - мати в собі якесь твердження; говорити, стверджувати.

ГРОМАДА (прасл., з давньоінд. - натовп, община) - група, товариство, людська спільнота, суспільство.

ҐАЗДА - господар.

ДЖУРА (ЧУРА) - козацький помічник і зброєносець, молодший товариш, який разом з козаками ходив у похід.

ДНІПРО - найбільша ріка на теренах України; в літописах - Славутич, Славута; в античних джерелах - Борисфен, Бористен,Данаяр, Варух. Бере початок на Валдайській височині в Росії, впадає в Чорне море. Довжина 2175 км, в Україні - 1095 км.

ДНІПРОВІ ПОРОГИ - кам'яні нагромадження в річищі Дніпра між містами Дніпропетровськ та Запоріжжя, що відзначалися стрімким спадом і великою швидкістю течії. Пороги ускладнювали плавання по Дніпру, тому вже у 18 ст. почалися роботи по прокладанню штучного каналу руслом річки. Після будівництва у 30-х рр. 20 ст. греблі електростанції у Запоріжжі та Кременчуцького водосховища пороги було затоплено.

ДНІПРОВІ ПОРОГИ (назви)

Давньоруські: Не спи, Островний праг, Лоханський, Дзвін порога, Ненаситець, Вольний праг, Виручий, Наперезуй (тобто розпeрезуй вітрила), Вольний;

Козацькі: Кодацький, Сурський, Лоханський, Дзвонецький,

Ненаситець (Ревучий), Вовнизький, Будило, Пишній, Вольний.

ДОВБИШ - виборний військовий службовець у запорожців; відав військовими литаврами, якими скликав козаків на раду.

ЖУПАН - стародавній верхній одяг, переважно з сірого сукна. У 16-17 ст. жупани носили запорожці; у 19 ст. - міщани.

ЗАПОРОЗЬКА СІЧ - військова, адміністративна, громадська і економічна організація українського козацтва 16-18 ст. в Середньому і Нижньому Подніпров'ї - за Дніпровськими порогами. Центр Запорожжя - місто-фортеця Січ, що неодноразово змінювала своє місцезнаходження.

Вважається, що перша Січ заснована першим козацьким гетьманом Дмитром Вишневецьким у 1556 р. на острові Мала Хортиця нижче Дніпрових порогів (нині на території міста Запоріжжя).

ЗАСТАВА - 1. Місце в'їзду до міста (території, військового табору тощо) або виїзду, яке охороняється. 2. Військовий охоронний загін, охоронна варта.

ЗБРОЯ - загальна назва пристроїв та знарядь, створених людиною для ведення боротьби, війни.

ЗБРУЯ - упряж; предмети для запрягання, сідлання коней.

ЗНАЧОК - мала корогва (прапор), що його використовували в повсякденні замість клейнода чи прапора (великої корогви). Виносилася з місця зберігання лише у свята, на козацьку раду тощо. Значки додавалися до гетьманської, полкової та сотенної корогов. Полотнище значка здебільшого мало форму трикутника чи прямокутника з трикутним кінцем, а колір його відповідав кольорові великої корогви.

ІСТОРІЯ -

1. Хід розвитку людства, цивілізації, всесвіту, природи;

2. Наука, яка досліджує діяльність людей у всіх галузях життя протягом усього існування цивілізації.

КЛЕЙНОДИ - відзнака, атрибути і символи військової влади й окремих військових та цивільних урядів в Україні у 15-18 ст.: булава, бунчук, корогва (прапор), печатка, литаври (тулумбаси), гармати, сурми, пернач (шестопер), значок (малий прапор), тростина (комишина). Клейноди були військові (державні), січові, полкові, паланкові, сотенні, курінні тощо.

КОБЗАРІ - народні співці і музики особливо популярними були у козацькі часи. Вони супроводжували козаків у походах, складали думи і пісні про події, свідками яких були.

КОЗАК, ЗАПОРОЖЕЦЬ - вільна, незалежна озброєна людина. Вперше українські козаки згадуються наприкінці 15 ст., коли вони почали оселятися на українських землях у Подніпров'ї, нижче порогів (за порогами - запорожці). Певний час козаки жили за рахунок воєнної здобичі у боротьбі з турками і татарами. У 16 ст. кількість їх ставала, все більшою, і козацтво перетворилося на окремий стан тогочасного українського суспільства.

Косак - представник таємної військової організації, члени якої володіли надзвичайними здібностями. Воїн - ніндзя. Дедальніше

КОЗАК МАМАЙ - традиційна назва сюжету народної картини, відома з 16 ст. На картині зображений козак, який сидить з підібганими ногами і грає на бандурі (кобзі). При ньому люлька, шабля, спис, кінь.

КОРОГВА, ХОРУГВА - 1. Військовий прапор (кпейнод) в Україні 15-18 ст., символ влади гетьмана України, кошового отамана Запорозької Січі, полковника, сотника. Має вигляд полотнища (переважно прямокутного) з держаком-корогвищем, інколи з навершям у вигляді хреста або кулі. Корогва Запорозької Січі найчастіше мала червоний колір, білий хрест посередині та сонце, місяць, зірки в кутах. Були полотнища і різноманітного забарвлення, на яких зображувалися Ісус Христос, святі.

2. Церковний прапор з біблійним зображенням.

3. Назва військового кінного підрозділу у козацькому, а ще у польському та литовському військах 16-18 ст.

КУРІНЬ - 1. Військово-територіальна одиниця у Запорозькій Січі в 16-18 ст. На Січі налічувалося до 38 куренів. На чолі куреня стояв виборний курінний отаман. Назви куренів пов'язані з назвами населених пунктів, звідки прибивалися на Січ перші козаки. 2. Житлове приміщення козаків на Січі, у якому жили козаки одного куреня. Продовгуваті курені будували з дерева, глини, очерету, облаштовували піч, лежаки, лави тощо.

ЛІТОПИС - історичний твір, що описує події в хронологічній послідовності. Починалися літописи фразою "в літо", від чого й дістали свою назву. Вітчизняне літописання розпочалося в Київській державі наприкінці 9 ст. Найдавніші з літописів збереглися в пізніших копіях у складі літописних зведень, на основі яких створено "Повість минулих літ" (1113), автором якої вважають ченця Києво-Печерського монастиря Нестора Літописця, У 17-18 ст. поширилися козацькі літописи, твори козацької старшини, в яких поруч з історичними відомостями подано легенди, перекази, народні пісні тощо. Найвідоміші: Літопис Самовидця, літописи С. Величка, Г. Грабянки.

МОЛИТВА - звертання людини до Бога, частина релігійних культів, зокрема літургії у православній і греко-католицькій церквах.

МУШКЕТ - важка потужна рушниця, яка набула поширення в Україні з 17 І століття. Зброя мала довжину понад 1,5 м і калібр приблизно 20 мм. Далекобійність - до 250 м. Повсюдно в Європі перед пострілом мушкети спирали на форкету - упор у вигляді палки з рогулькою на кінці. Запорожці форкетами майже не користувалися.

НАРОД - 1. Населення держави, жителі країни.

2. Форма національної та етнічної єдності (нація, народність, іноді плем'я).

3. Певна кількість людей, що мають щось спільне (у поведінці або зовнішньому вигляді).

ОСЕЛЕДЕЦЬ - своєрідна зачіска запорозьких козаків: голова вибрита і збоку на голові запишається чуб, який, коли відростає, заправляється за вухо.

ОТАМАН - виборний або призначений військовий або військово-цивільний чи просто цивільний керівнику 15-19 ст. в Україні: кошовий отаман; курінний отаман - керівник куреня; наказний отаман - керівник військового загону, призначений наказом гетьмана, кошового, полковника на певний час для виконання окремого завдання; старший десятка у козацькому війську досередини 17 ст.; старший поселення у землях Війська Запорозького;

керівник полкової артилерії; представник козацької адміністрації у містах, менших, ніж сотенні, - городовий отаман, у селах - сільський отаман; до 19 ст. - сільський староста на частині Правобережжя та в Галичині.

ПЕРНАЧ - вид булави, клейнод полковника України, інша назва - шестопер. Первісно - холодна зброя, а у 17-18 ст. - відзнака полковника. Складається зі срібної, позолоченої або виконаної з іншого металу ручки з навершям у вигляді шести пластин складної форми. Загальна довжина - 50-70 см.

ПОБРАТИМСТВО - поширений з часів родового ладу звичай, за яким двоє або декілька осіб, що не були кровними родичами, вступали у спілку з метою допомоги і взаємної підтримки у скрутних випадках життя. Побратимство існувало у запорожців, які надавали цьому звичаю великої ваги.

ПОЛКОВНИК - старшинська посада у 17-18 ст. в Україні. Полковник виконував адміністративну, судову та військову владні функції на території полку. Спочатку обиралися полковою радою, пізніше призначалися гетьманом України.

РАДА СІЧОВОЇ СТАРШИНИ - орган влади на Запорозькій Січі. Утворилася наприкінці 15 ст. До ради входила військова старшина на чолі з кошовим отаманом. Розглядала, обговорювала та приймала рішення з усіх питань, що стосувалися Січі. Проіснувала до знищення Січі (1775 р.).

СІРКО ІВАН (між 1605 і 1610-1680 рр.) - був вінницьким полковником, а також полковником Ніжинського полку та Харківського полку; успішно керував численними походами проти татар і турків; брав участь у Визвольній війні українського народу під проводом гетьмана Хмельницького;

найбільше число разів обирався кошовим отаманом Запорозької Січі.

СОТНИК - найвища посада в сотні; спершу обирався на сотенній раді, з 1687 р. призначався гетьманом України. Підпорядковувався полковникові, в окремих випадках - безпосередньо гетьманові України.

СУРМА - старовинний український духовий музичний інструмент, який застосовувася у запорозьких козацьких полках для подачі сигналів та для підняття бойового духу.

ТУЛУМБАСИ, ЛИТАВРИ - ударний мембранний музичний інструмент, відомий в Україні з 15 ст. Складався з казаноподібного металевого корпусу, верх якого затягнуто шкірою. Використовувався козацтвом як сигнальний інструмент. У 16-18 ст. належав до військових клейнодів Війська Запорозького.

УКРАЇНА - держава у східній Європі. Межує з Румунією, Молдовою, Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Білорусією, Росією. Столиця - м.Київ На українських теренах у 1 тис. з'явилися слов'яни. У 10-11 ст. за князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого досягла могутності Київська держава. Наприкінці 12 ст. значна частина українських земель увійшла до Галицько-волинської держави, заснованої королем Данилом Галицьким зі столицею у м.Галичі. Після років занепаду та поневолення у 1648 р. почалася Визвольна війна під проводом гетьмана України Б.Хмельницького, внаслідок чого було відновлено українську державу. Потім знову українські землі були поділені між сусідніми державами. У 1917 році було проголошено Українську Народну Республіку. Але після кількох років війн Республіка перестала існувати, західні українські землі до 1939 р. перебували у складі Польщі, а решта - у складі Радянського Союзу. У 1991 році державна самостійність України була відновлена.

ФІРМАН - у деяких мусульманських країнах указ правителя, звернений до його підданих.

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН ЗІНОВІЙ (1595-1657 рр.) - гетьман України з 1648 р. Здійснив державну реформу в Україні, увів полковий устрій держави, створив могутнє військо, упорядкував збирання податків, налагодив карбування власної грошової одиниці, установив зовнішньополітичні стосунки з прикордонними державами -Туреччиною, Швецією, Московією, Польщею, Кримом. Резиденція Б Хмельницького у 1648-1657 рр. знаходилася в м.Чигирин на ріці Тясмин (нині Черкаська область). Похований Б.Хмельницький у Суботові поблизу Чигирина.

ХОРТИЦЯ - острів на Дніпрі (нині територія М.Запоріжжя). У 1556 р. на Хортиці було зведено першу козацьку фортецю Січ, яку у 1557 р. зруйнувало турецько-татарське військо. У 1596 - 1648 рр. тут перебувала залога реєстрових козаків. У 1660-1670 рр. - військова залога кошового І.Сірка.

ХОРУНЖИЙ (від хорогва, корогва) - в Україні з 11 ст. - прапороносець, з 14 ст. - керівник військового підрозділу - корогви.

ЦЕРКВА (грецьк. -дім Бога) - 1. Релігійна організація, до якої входить духівництво та віруючі. Головними ознаками кожної церкви є спільність вчення та обрядовості. Виникнення церкви пов'язане з виникненням однобожжя, релігій та їхніх окремих напрямків.

2. Споруда, де відбуваються релігійні відправи.

Запорожці своєю покровителькою і заступницею вважали земну матір Ісуса Христа Діву Марію. День Покрови Пресвятої Богородиці (14 жовтня) козаки вважали своїм найбільшим святом.

ЧАЙКА - човен запорозьких козаків у 15-18 ст. Довжина - 18-20 м, ширина - 3-3,5 м, висота - 3,5-4 м. Основу чайки складав корпус, видовбаний з суцільної колоди, оббитий дошками. По ньому кріпився пояс з сухого очерету, що захищав човен від затоплення. Чайка мала два керма

- ззаду і спереду, а також щоглу і вітрило, вміщала 50-60 озброєних козаків, інколи ще й гармату.

ЧУМАЦТВО - промисел в Україні у 16-19 ст. сіллю, привезеною з Криму і Галичини. З України вивозили до портів на Чорному морі, в Білорусь, Росію, Молдову, Польщу і на Кавказ зерно та інші сільськогосподарські продукти.

ЧУМАКИ - чоловіки, які займалися чумацьким промислом. Для організації чумацької валки збирали по кілька десятків возів. У дорозі перебували по кілька місяців. Чумацький промисел існував до середини 19 ст.

ШАБЛЯ - холодна зброя динамічного кінного бою. З'явилася на Русі у IX-Х ст. Мала довжину леза до 80 см. З розвитком важких озброєнь з ХIV-ХV ст. шабля стає довшою - до 117 см, шириною - до 5 см, важчою, потужнішою. У XVI ст. з'являється поняття козацька шабля. В російських джерелах такі шаблі називалися шаблями "черкасского дела" і користувалися великим попитом.

ЩЕДРИЙ ВЕЧІР - святкується в Україні напередодні старого Нового року (з 13 на 14 січня). В ритуалах його святкування - залишки далеких язичницьких традицій слов'ян. За християнським календарем це день преподобної Меланії. Щедрий вечір зоветься ще Меланкою. Готувалися смачні страви, якими заставляли стіл: вареники, млинці, пироги. Батько - господар дому - ховався за пирогами, а діти казали, що його не бачать. На що він відповідав: "Дай Боже, щоб і на той рік не виділи!" Таким чином батько, як давній жрець, дякував за урожай минулого року (який був виставлений на столі) і закликав урожай наступного року.

ЮШКА - суп рибний, м'ясний, картопляний і т. ін.; щерба, зупа, юха, крупник.

Для приготування рибної юшки козаки спочатку брали мілку рибу (йоржів, окунів тощо), а також рибні відходи. Все те клали в казан, заливали холодною водою і варили протягом 20-30 хвилин. Затим проціджували і в готову рибну юшку кидали зелень - цибулю, петрушку та ще солили. 15-20 хвилин варили, знімали піну, потім кидали шматки більшої риби (коропа, линя) і варили до готовності. Мілку рибу не чистили, аби юшка була густішою.

Таку юшку називають козацькою, вона найпростіша в приготуванні, і нині рибалки найперше готують козацьку юшку.

ЯТАГАН - рубляча та ріжуча зброя, яка відома ще у монгольських воїнів. Після утворення Османської імперії ця зброя дістала поширення в усьому арабо-турецькому світі, звідки її перебрали запорозькі козаки. Ятагани були різних розмірів і правили за кинжал або шаблю. Лезо цієї зброї має оригінальну конструкцію - у верхній і середній частині воно вигнуте у бік ріжучої кромки, а в нижній частині - у бік обуха. При нанесенні колючого удару вектор сили припадає на кінцівку леза. Піші козаки часто були озброєні ятаганами. Ятаган був більш універсальний, ніж загальновживана шабля, і зручний у тісному бою.

Автор абетки - Олексій КОНОНЕНКO

Сайт автора - http://abetka.ukrlife.org/

Мітки до сторінки: козацтво

Ім'я:*
E-Mail:
Коментар:
Запитання:
Перший космонавт України ( тільки прізвище! )
Відповідь:*
Схожі новини:
Українські шпалери
Чат для козаків:
 • Полужирний
 • Похилий
 • Підкреслений
 • Закреслений
 • |
 • Смайли
 • Силка
 • Зображення
 • Вставка відео
 • Цвет текста
 • Цитата

  Останні повідомлення на форумі

  ФорумТемаАвторВідповіло
  Що, Де, Як і Коли » Різні запитання Чому? MelvinLof 30 (1501)
  Цікаво почитати » Україна Ху*ло та його масовка admin 0 (310)
  Історія України » Україна Кам’янець-Подільський - місто петля! admin 0 (3169)
  Україна » Спорт в Україні Вихід Усика під пісню Скрябіна admin 0 (3848)
  Україна » Вибори та політика Скандал. Офшори української еліти! admin 0 (7646)

  Карта України 1950 рр.

  Один з можливих ескізів нижнього вестибюля станції "Вокзальна", намальований на початку 1950-х років.

  Карта України 1950 рр.

  Війна на сході України. Фото.4 червня 2016 року один з кращих вітчизняних фотографів Дмитро Юрійович Муравський, офіцер департаменту преси Міноборони, відзначав свій день народження оригінальним чином - працював в селищі Широкино під Маріуполем, яке знаходиться на самій передовій. Селище утримують вояки батальйону морської піхоти.

  Війна на сході України. Фото.
  Українське радіо Телеканали онлайн Українські інформери Стартова сторінка Анекдоти Тости та привітання мапи України Український гороскоп Антисуржик Український інтернет магазин Джерела з історії України Історія УПА