Народна творчітсь

"Українська Народна творчітсь"

Вхід
Закрити
Привіт Сірома
Вхід для козаків:
Зареєструватись
Звичайна реєстрація Зареєструватись за допомогою мереж:

2016р.
08-04-2013
admin
4296
0

Cимволіка козацького рушника


 • Не нравится
 • 0
 • Нравится
Cимволіка козацького рушника

На землях сучасної України понад 35000 років тому відбувалось формування арійської раси як високодуховної спільноти [3; 6]. Звідси міграційні хвилі котились по всьому Євразійському континенту. Що спонукало до цих міграцій, які були причини – наразі встановити неможливо. Але, вочевидь, були серйозні підстави, щоб люди знімались з насиджених місць і мандрували світ-за-очі, шукаючи нові землі та утверджуючись на них вогнем і мечем.

Малюнки і знаки, які наносились на вироби повсякденного вжитку, вироби народного мистецтва, сакральні предмети, охоронялись традицією. Їх не змінювали, бо вони несли певну інформацію, здебільшого магічного характеру, і відображували уявлення про світобудову, місце людини в світі, її життя і смерть. Вони слугували оберегами дому, домочадців, домашньої худоби, майна; були зверненнями до Творця про дарування родині добробуту, здоров’я, довгих літ життя, здорових нащадків. А через те, що недоторканність цих магічних знаків суворо охоронялась, то вони й дожили до наших днів, пройшовши неспотвореними через віки й тисячоліття.
Погляньмо на козацькі рушники, вишиті сучасними майстринями. Завдяки творчому подвигу видатної майстрині Світлани Ігнатченко відроджено традицію вишивки козацького рушника, притаманну саме нашому козацькому краю. Її творчий доробок, як і доробок її талановитих учениць, представлено в збірнику “Козацький рушник”.  smailuk7 (Дивись внизу сторінки)

 

 

Світове Дерево в спрощеній формі зображує за допомогою універсальної природної моделі тричленний духовний устрій Всесвіту: коріння символізує собою нижній світ, Наву; стовбур – видимий світ, Яву; крона – верхній світ, Праву. В українській та й у загальнослов’янській міфології Світовим Деревом виступає переважно Дуб, Явір, у скандинавів – Ясень на ім’я Іґдразиль [7], у індійських аріїв цим деревом є Ашватга (“Кінська стоянка”) [4].

 

Відмінність козацького рушника від споріднених витворів українського народного мистецтва, попри подібність сюжетів, полягає, перш за все, в їх багатобарвності, а далі – в манері і технології вишивання.
Про сюжети: практично на всіх рушниках відображується зміст стародавнього міфу про Світове Дерево. Цей міф відомий майже у всіх народів арійського кореня – слов’ян, германців, скандинавів, кельтів, індійських аріїв та ін. Варто пам’ятати, що міфи аріїв торкаються, перш за все, не фізичного, а духовного боку життя, і мова в них іде, як правило, в алегоричній формі.

В архаїчних міфах говориться про функцію, так би мовити енергетичного і інформаційного обміну між трьома світами. Нижній Світ наповнений медом, вологою і всякими благами, які через стовбур – Світ Явний – передаються до Вищого Неба, Ірію, де живуть Боги і предки. Звідти ці блага дощами виливаються вниз на Землю, запліднюючи її, даючи початок життю людей, тварин і рослин. На Світовому Дереві ростуть всі квіти, всі плоди, які лише є у світі, і тому воно є символом життя на Землі. Інше його ім’я – Дерево Життя. Воно не тільки основа світів, але й Олтар Всесвіту, де знаходиться Бог Род (інші імена – Сварог або Стрибог, ймовірно, Старий Бог) у вигляді Сокола, функція якого – творення Всесвіту. Про це – в одній з відомих щедрівок [1, 53]:

Як далеко в полі чистому
Сирий дуб стояв корехів’ястий,
У того сирого дуба стояв добрий кінь,
Посередині дуба – бджоли ярії,
Бджоли ярії, соти медовії,
На вершечку дуба ясен сокіл сидів.

 

Про Cвітове Дерево як основу космогенезу говориться також у іншій щедрівці [1, 48]:

 

Як ще не було початку світа,
То ще не було неба, ні землі.
А лишень було широке море,
А на тім морі явір зелений,
На тім яворі три голубочки,
Три голубочки раду радили:
“Як би ми, браття, світ поставили?
Ой ходім, браття, аж на дно моря
Та там добудем дрібного піску.
Тот пісок дрібний посієм всюди,
Та встане з него свята землиця,
Та буде тамки золотий камінь,
З того каменя та буде сонце,
То буде сонце і місяць ясний,
Рум’яна зоря і звізди прекрасні”.

Вибір Дуба, Ясеня чи Явора репрезентантом Світового Дерева обумовлений тим, що ці дерева завжди сприймались як священні і наділені магічними властивостями. Вони символізують фізичну і духовну силу, Чоловічий Початок Світоладу. Тому глибинна мудрість наведеної щедрівки стає зрозумілою, коли ми згадаємо, що земля чи вода, де стоїть Світове Дерево, є символом Жіночого Початку Світоладу. Творення Всесвіту, таким чином, зображується як наслідок поєднання Чоловічого і Жіночого Початків.

Cимволіка козацького рушника

Рушник "Козацьке барокко"

Коли майстриня зображує на вершині Дерева чи над ним двох птахів, двох голубів, які в дзьобиках тримають кожен по весільному вінку, то тим самим вона ставить знак рівності між процесом створення Всесвіту і процесом створення сім’ї, як самозародження упорядкованої структури Космосу з неупорядкованого Хаосу, тобто, тим самим ототожнюється макрокосмос і мікрокосмос, бо основою космічного Закону, який знали і сповідували арії є принцип: “Що наверху, те і внизу”.

На рівні людини Світове Дерево символізує складові її сутності: Нава – Душа, Ява – Тіло, Права – Дух.

Світове Дерево може виступати і як Дерево Пізнання, про що в гімні Ріґведи I.164.20-22 говориться у вигляді загадки [4, 200 – 205]:

 

Два орли, один з одним пов’язані друзі,
Охопили те Дерево.
Один їсть солодку винну ягоду,
Другий дивиться і не їсть.
На Дереві тім, де орли, що мед споживають,
Селяться, плодяться всі,
На вершині його – ягода солодка,
Не добереться до неї той, хто не знає Вітця.

 

Два орли тут символізують два види знання: інтуїтивне і прагматичне. Вживання солодкої ягоди – це причетність до вищого, інтуїтивного знання, до пізнання Творця.

Домінанта рушника – Світове Дерево – розміщується в посудині, що є символом Землі, наповненій різноманітними благами, серед яких арійські міфи називають, між іншим, такі фундаментальні речі, як “Скарби Неба” – Сонце, Вогонь, Ранкові Зорі, Води та ін., які були вивільнені під час світотворчого процесу, здійсненого Деміургом Індрою-Перуном. Космічні води під землею містять амріту, напій безсмертя, що в українській міфології називається також “живою водою”, яка через дерево передається на Вище небо. Зображені над деревом окремі квітки – то і є душі предків.

На одному з рушників зображено Дерево, яке стоїть на свастиці, що в такому контексті символізує хід Сонця нижнім світом після його заходу за горизонт. Загалом же свастика – один з найстародавніших українських символів Сонця, Вогню в його небесному прояві, – відомий ще з часів мезинської культури, також з археологічних знахідок доби бронзи, наприклад, з трипільської культури. Є зображення свастики і на стінах Софіївського собору в м.Києві.

Рушники насичені й іншими арійськими символами Сонця, серед яких шести - і восьмипелюсткові квітки в колі – Колесо Сонця. Про стародавність цього символу свідчать згадки про нього в кількох гімнах Ріґведи. Сюжет міфу залишається невідомим, можливо, призабутий вже на час створення Ріґведи. Неясно натякається на конфлікт між Богом Громовиком Індрою та Богом Сонця Сур’єю: Індра зриває Колесо з колісниці Сонця. В пізніші часи – серед слов’ян – Сонячне Колесо символізує Бога сонячного світла Дажбога. [5].
На багатьох рушниках зображено символ, який називають “Хрест Перуна” – роздвоєний на кінцях. Його також називають зірочкою [2]. Цей символ дуже багатозначний. У прибалтійських народів, зокрема, латвійців, він вважається оберегом від сил темряви.

Хвиляста лінія, яка обрамляє рушник, символізує води: Предвічний Океан; дощ, який предки з Вищого Неба посилають на Землю.

Таким чином, символіка козацького рушника є багатозначною і багатошаровою. Мотиви, сюжети і окремі елементи, які використовують майстрині, продовжують традиції сивої давнини. І це є свідченням неперервності нашого Роду.

 

Зразки козацьких рушників:

 

Cимволіка козацького рушника

 

Cимволіка козацького рушника

 

Cимволіка козацького рушника

 

Cимволіка козацького рушника

 

Cимволіка козацького рушника

 

Cимволіка козацького рушника

 

Cимволіка козацького рушника

 

Cимволіка козацького рушника

 

Література

1) Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі. Упроряд. М.Москаленка. – К.: Дніпро. – 1988.
2) Знаки. 155 стародавніх українських вишивок. – Бібл. журн. “Соняшник”, 1992. – 72 с.
3) Artur Kemp. March of the Titans. 33000 BC – 2000 AD. A History of the White Rase. V. 1. – “Ostara Publications”. – 2001. Інтернет-версія http://www.white-history.com/. Український переклад: журн. “Перехід – IV”. – 2001, №2 (7). – С. 51 – 68.
4) Ригведа. Мандалы I – IV. – М.: Наука. – 1989. – 767 с.
5) Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука. – 1988. – 782 с.
6) Шилов Ю.О. Прародина ариев. – М.: СИНТО. – 1995. – 742 с.
7) Старшая Эдда // Библ всемирной литературы, т.9. – М.: Художественная литература. – 1975. – 600 с.

Гарій КАЛАЙДА

Ім'я:*
E-Mail:
Коментар:
Запитання:
В Києві протікає річка?
Відповідь:*
Схожі новини:
Українські шпалери
Чат для козаків:
 • Полужирний
 • Похилий
 • Підкреслений
 • Закреслений
 • |
 • Смайли
 • Силка
 • Зображення
 • Вставка відео
 • Цвет текста
 • Цитата

  Останні повідомлення на форумі

  ФорумТемаАвторВідповіло
  Майдан » Україна » Євромайдан Акція БОЙКОТУЙ РИГІВ! Caseyvow 16 (1671)
  Цікаво почитати » Україна Ху*ло та його масовка admin 0 (370)
  Історія України » Україна Кам’янець-Подільський - місто петля! admin 0 (3215)
  Україна » Спорт в Україні Вихід Усика під пісню Скрябіна admin 0 (3900)
  Україна » Вибори та політика Скандал. Офшори української еліти! admin 0 (7677)

  Карта України 1950 рр.

  Один з можливих ескізів нижнього вестибюля станції "Вокзальна", намальований на початку 1950-х років.

  Карта України 1950 рр.

  Війна на сході України. Фото.4 червня 2016 року один з кращих вітчизняних фотографів Дмитро Юрійович Муравський, офіцер департаменту преси Міноборони, відзначав свій день народження оригінальним чином - працював в селищі Широкино під Маріуполем, яке знаходиться на самій передовій. Селище утримують вояки батальйону морської піхоти.

  Війна на сході України. Фото.
  Українське радіо Телеканали онлайн Українські інформери Стартова сторінка Анекдоти Тости та привітання мапи України Український гороскоп Антисуржик Український інтернет магазин Джерела з історії України Історія УПА