Як правильно застосовувати лiтери Г i Ґ

Словник лiтери Г i Ґ

- А -

авгієві стайні
автотренінґ, -у
агностик, -а
агонія
аграрій, -я
агро- (біологія, техніка)
агроном
аґрус, -у
алегорія
анґіна
антагонізм, -у
апологія
аргонавт, -а
арґо
архіпелаг, -у

- Б -

баґет,-а
балаґан (діал.)
біґос, -у
бравнінґ, -а
бюрґер, -а

- В -

віґонь, -і

- Г -

газета
галактика
галоген, -у
гама (барв, звукі тощо)
-гамія (моно-, полі- , тощо)
гангрена
гармонія
гастеро-, гастро-
(гастероміцети, гастроподи тощо)
гастрономія
гегемон,
геґельянець
гекзаметр
гектар, -а
гелій, -ю
гелікоптер, -а
гематоген,.-у
гематологія
генеза
генетика
гео- (ботаніка, графія, логія тощо)
гепард, -а
герменевтика
герметичний
герой, -я
герцоґ, -а
гігант, -а
гігієна
гігро- (граф, скоп тощо)
гідальґо
гідра
гідравліка
гідро- (енергія, ліз, споруда тощо)
гієна
гімн, -у
гімназія
гімнастика
гінекологія
гіпер- (тонія, трофія тощо)
гіпербола
гіпноз, -у
гіпо-(стаз, тонія, фіз тощо)
гіпотеза
гіпотенуза
гіпс, -у
гіпсовий
гістологія
гіяцинт, -у
глаукома
гліцерин, -у
глюкоза
гносеологія
гностицизм, -у
гомеопатія
гонор
гордіїв вузол
горизонт, -у
гормон, -у
гороскоп, -у
-грам (кіло, мілі тощо)
граматика
грамота
грамофон, -а
- граф (авто, епі, пара тощо)
графа
-графія (гео, демо, моно, орфо, стено тощо)
графо- (лог, ман тощо)
грек
григоріянський і грегоріянський (календар)
гриф, -а
грифель, -я
гуґенот, -а

- ґ -

ґава
ґавдеамус, -у (студентський гімн)
ґавот, -у (франц. танець)
ґазда
ґалаґан, -а
ґанґстер, -а
ґандж, -у
ґанок, -нку
ґара
ґарсон,-а
ґатунок, -нку
ґвалт, -у
ґвер,-а
ґвинт, -а
ґеґекати
ґеґотати
ґедз, -а і ґедзь, -я
ґедзатися
ґелгіт, -оту
ґерґотати і ґерґотіти
ґердан, -у
ґестапо
ґето
ґешефт, -у
ґзимс, -у (карниз)
ґиґнути
ґирлиґа і ґерлиґа
гільйотина
ґлей, -ю
ґльоґати (ковтати)
ґлямати (їсти через силу)
ґлянс, -у
ґлясе
ґніт, -ота (у лампі)
ґну (зоол.)
ґой, -я
ґонґ, -у
ґондола
ґонт, -у і ґонта
ґорґоші (діал. плечі)
готи
ґофре
ґран прі
ґранд, -а (іспанський шляхтич)
ґрант, -у
ґрасувати
ґрати
ґратулювати (вітати)
ґречний
ґринджоли
ґрис, -у(діал. висівки)
ґрунт,-у
ґрунтозахисний
ґрунь, -я (діал. верх гори)
ґудзик, -а
ґульден, -а
ґуля
ґума
ґуру (санскр. учитель)
ґяур,-а (тюрк. іновірець)

- Д -

демагогія
джиґіт, -а
джунґлі
дзиґа
дзиґар, -я
дзиґлик, -а
динґо
дисгармонія
дифтонг
діагональ
діафрагма
доґ, -а
дриґати

- Е -

егіда
его- (центризм)
егоїзм
екстраваґантний
елегія
елеґантний
енергія
енерго- (база, мережа тощо)

- Ж -

жарґон, -у
жонґлер,-а

- З -

заґартований
зиґзаґ, -у

- I -

ієрогліф, -а
інавґурація
інґредієнт, -а
інкоґніто

- К -

конґломерат, -у
конґрес, -у
культуртреґер, -а

- Л -

леґато (муз.)
леґейда (діал. незграбний)
леґінь, -я
леґітимація
леґітимний
летаргія
-лог (діа, ката, моно, про тощо)
логаритм, -а
логіка
-логія (архео, гідро, еко, зоо тощо)

- М -

магія
магма
магнезит, -у
магнезія
магнетизм, -у
магній, -ю
магніт,-у
магніто- (граф, лог,
метр, фон тощо)
манґо
марґінальний
мега- (ват, герц, літ, фон тощо)
металургія
морґ, -а
мустанґ, -а

- Н -

неґліже

- О -

олігархія
оліго- (трофний, френія тощо)
орган, -а (муз.)
організація
органо- (генез, пластика тощо)
оргія

- П -

патогенез, -у
патологія
педагогіка
пергамент, -у
персона ґрата
пінґ-понґ, -у
поліглот, -а

програма
пфеніґ, -а

- Р -

раґу (кул.)
райсхтаґ, -у
реґалія
реґата
реґбі
реґент, -а
реґіон, -у
реґлан, - у
регламент, -у
резиґнація
ремиґати
риксдаґ, -у (шведський парламент)
ринґ, -у
рислінґ, -у

- С -

сленґ, -у
смоґ, -у
смокінґ, -а
спаґеті (кул.)
стаґнація
сталагміт, -у
стерлінґ, -а
стратегія
стратиг, -а
суґестія

- Т -

танґо
тоґа
томаґавк, -а
тренінґ, -у

- У -

-ург (драмат, демі тощо)

- Ф -

фаго- (терапія, цит тощо)
фаґот,-а
фата морґана
фіґлі
фраґмент, -у
фуґа (муз.)

- Х -

хуґа

- Ц -

цуґ, -у
цуґлі (діал. вуздечка)

- Ш -

шваґер, -ґра і шваґро
шварґотати і шарґотіти
шлаґбаум, -а
шляґер, -у

- Я -

яґдташ, -а
яґуар,-а