Таємна січ -  Кампот
  Головна сторінка
Цікава Україна
Праці істориків
Усі розділи
Новини
Пошук
Словники
Книги
Автори
Допомога
Завантаження
Про проект
Контакти
 
   

В розділі постаті:
 

Реклама в розділі
Реклама в розділі постатті
 
  Нове:

Нариси воєнно-політичної історії України

Буквар Івана Федоровича

Атлантида в Криму!

Вовчухівська операція УГА

Чи був Мазепа зрадником?

 
  Цікаво:
А чи знаєш ти, що Характерники живуть серед звиайних українців...
читати далі..
 

Рекомендуємо:
  • Кам'янець-Подільський та його околиці. Новини, Форум, Афіша - перейти
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ / Постаті / Історики /

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна - біографія

Біографія:
 
  Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна  
 
Полонська-Василенко Н.Д.

Роки життя
1884 — 1973  

Народилася в -  м. Харків

Громадянство  - українка

Вчене звання  - професор, академік

Відома у зв'язку з: Створила двотомну синтетичну працю «Історія України» (т. 1—2, 1964; вид. 1972—1976), що являє собою результат багаторічної наукової діяльності дослідниці.
 

 

Одна з провідних представниць державницької школи в українській історіографії, авторка майже 200 наукових праць в царині історії Запоріжжя та Південної України. Її археографічні студії стали одним з джерел розвитку української історичної науки. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, академік Української Вільної Академії наук та Міжнародної Академії наук у Парижі.

 

Народилася в м. Харкові в сім’ї офіцера (пізнішого військового діяча доби Української революції). . Закінчила Києво-Фундуклеївську жіночу гімназію (1900), Київські Вищі жіночі курси (ВЖК) (1911), історико-філологічний факультет Університету св. Володимира у Києві (1913). У 1912-1915 рр. - асистент кафедр російської історії та методики Київських ВЖК.

 З 1913 р. працювала в Університеті св. Володимира. У 1915 р. склала магістерські іспити. З 1916 р. - приват-доцент Університету св. Володимира. Брала участь у діяльності Київського товариства пам'ятників старовини та мистецтва (з 1911), Київського історичного товариства Нестора-літописця (з 1912), Таврійській ученій архівній комісії (з 1916). У 1918-1924 рр. була вченим секретарем та викладачем КАІ.

У 1918-1920 рр. завідувала музеєм старожитностей Університету. У 1925-1927 рр. - архівний реєстратор і помічник ученого архівіста Центрального архіву давніх актів. З 1924 р. - співробітник ВУАН.

З 1929 р. - член Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України, у 1929-1934 рр. - вчений секретар Комісії для вивчення соціально-економічної історії України ХVШ-ХІХ ст. З 1930 р. член Археографічної комісії.

З жовтня 1934 р. - співробітник Рукописного відділу Всенародної бібліотеки України. У 1938-1941 рр. - старший науковий співробітник сектору історії феодалізму Інституту історії України АН УРСР. У жовтні 1940 р. у Москві захистила докторську дисертацію на тему: "Очерки по истории заселения южной Украины в середине ХVШ века (1734-1775 гг.)".

У листопаді 1940 р. відновила професорство в Київському державному університеті. З 20 жовтня 1941 р. очолила Археологічний інститут, а з грудня того ж року і Київський центральний архів давніх актів. У 1942 р. - співробітник Музею-архіву переходової доби м. Києва. У вересні 1943 р. виїхала спочатку до Львова, потім на еміграцію. Професор Українського вільного університету у Празі (1944-1945) та Мюнхені (1945-1973).

Декан філософічного факультету УВУ (1945-1972). Дійсний член Українського історичного товариства (1965-1973), УВУ і НТШ, а з 1953 р. - Міжнародної академії наук у Парижі.

Померла 8 червня 1973 р. у м. Дормштадт, похована у м. Новий Ульм, Німеччина.

 

 

 

Праці:

 
 
           
ст.1      
 
  Список використаних джерел:

  •  Ульяновський В.І. Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко-Моргун: Сторінками життєпису // Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х тт. - Т.1. - К., 1995. - С.V-LXXXVIII;
  • Верба І. Життя і творчість Н.Д. Полонської-Василенко (1884-1973). - К., 2000. - 340 с.
 
Козак Руслан 20.12.2010р.