Український портал » Історія України » 20 століття » Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті “Україна”

Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті “Україна”

admin
  5 382   0    
Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті “Україна”
Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті “Україна”

У книзі розглянуто майже недосліджений період в історії української педагогіки — шкільна політика, яку здійснювали в Україні у 1941 —1944 рр. рейхсміністр з питань окупованих східних територій Альфред Розенберг та рейхскомісар України Еріх Кох.

 

Авторка, професор Українського Вільного Університету в Мюнхені, у своєму дослідженні використала джерела із кількох німецьких архівів і зробила їх доступними широкому загалу читачів.

Назва : Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті “Україна” (1941—1944) у світлі німецьких документів
Автор : Єржабкова Бланка
Рік видання : 2008
Сторінок : 272
Формат : DJVU
Розмір файлу : 15,5 MB
Мова : Українська

 

ЗМІСТ

ДО ВСТУПУ (Ніколас Г. Богатюк, 1991 р.) 5

ПЕРЕДМОВА (Інститут дослідження національних проблем, Мюнхен, 1991 р.) 6

ПЕРЕДМОВА ДО ДЖЕРЕЛ І ПОСИЛАНЬ НА ПЕРШОДЖЕРЕЛА 8

ВСТУП 9 Розділ 1

НІМЕЦЬКА ПОЛІТИКА ЩОДО СХОДУ І УКРАЇНИ 11

1.1.     Початок Другої світової війни і підготовка Ра-дянського Союзу до наступу 11

1.2.     Цілі німецької політики щодо Сходу 17

1.3.     Німецькі плани стосовно України 21

1.4.     Структура рейхсміністерства з питань окупова¬них східних областей 23

1.5.     Розподіл управління східними областями ЗО

1.6.     Рейхскомісаріат "Україна" 34

1.7.     Діяльність німецьких органів влади та їх став¬лення до українського населення 41

Примітки та посилання 53 Розділ 2

ЗАХОДИ КЕРІВНИЦТВА НІМЕЧЧИНИ ЩОДО ШКІЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 62

2.1.     Цілі шкільної освіти в Україні з погляду рейхсміністра Розенберга 62

2.2.     Перші заходи німецького керівництва (1942 р.) щодо шкільної політики 65

2.2.1.  Директиви про створення системи шкільної освіти в Україні (1942 р.) 66

2.2.2.  Розпорядження про обов'язкове навчання ук-раїнської молоді 67

2.2.3.  Створення шкільної системи в Україні — роз'яснення для цивільної адміністрації 68

2.2.4.  Семирічне обов'язкове шкільне навчання в Україні — роз'яснення для української громадськості 71

2.3. Новий підхід рейхсміністерства з питань окупованих східних територій до керування шкільною освітою 72

2.3.1.  Директиви щодо шкільної освіти у рейхскомісаріаті "Украї¬на" від 23 лютого 1943 р. 73

2.3.2.  Організаційні вказівки до директив, виданих у лютому 1943 року 74

2.3.3.  Зведення рейхсміністерства з питань окупованих східних територій 7 6

Примітки та посилання 77 Розділ З

ШКІЛЬНА ОСВІТА В ОБЛАСТЯХ, ПІДПОРЯДКОВАНИХ ВІЙСЬКОВІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ, ТА У РЕЙХСКОМІСАРІАТІ "УКРАЇНА" 79

3.1.     Шкільна освіта в областях, які перебували під контролем війсь¬кової адміністрації 79

3.2.     Рейхскомісар Кох та його діяльність у сфері шкільної політи¬ки 83

3.3.     Народні школи 85

3.3.1.  Відновлення роботи народних шкіл 85

3.3.2.  Приміщення для шкіл 88

3.3.3.  Навчання та навчальні програми 90

3.3.4.  Відомства з контролю за роботою шкіл 91

3.3.5.  Мова викладання 92

3.3.6.  Шкільне приладдя, видання шкільних підручників 93

3.3.7.  Вчителі, їх перепідготовка та освіта 97

Примітки та посилання 148 Розділ 4

НЕЗАЛЕЖНА ПОЛІТИКА КОХА ТА ЙОГО КОНФЛІКТ З РЕЙХСМІНІСТЕРСТВОМ З ПИТАНЬ ОКУПОВАНИХ СХІДНИХ ТЕРИТОРІЙ 166

4.1.     Оцінка керівництвом рейху постанови Коха від 24.10.1942 р. 168

4.2.     Кох проти Розенберга 178

Примітки та посилання 195 Розділ 5

НІМЕЦЬКІ ПЛАНИ ВІДНОВЛЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ НОВОЇ ОКУПАЦІЇ 202

5.1. Оцінка рейхсміністерством методів управління шкільною осві¬тою рейхскомісаріатом "Україна" 203

5.2. Пропозиції з реорганізації системи шкільної освіти в Украї¬ні 204

Примітки та посилання 208 ВИСНОВКИ 209 ДОКУМЕНТИ І СХЕМИ 213 СПИСОК ДОКУМЕНТІВ І СХЕМ 249 ДЖЕРЕЛА ДОКУМЕНТІВ І СХЕМ 250 СПИСОК АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ 251 ІМЕННИК ПОКАЖЧИК 252 ПОКАЖЧИК ГЕОГРАФЧНИХ НАЗВ 256 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 265


------ Книги

Залишити свій коментар:

  Особистий кабінет

  • Український портал
  • Тільки українською
  • Слідкуй за новинками
kampot.org.ua