Український портал » Історія України » Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том 1- 3

Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том 1- 3

admin
  3 644   0    
Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том 1- 3
Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том 1- 3

Підготовка тритомника, була ініційована "круглою датою" — 350-річчям Переяславської ради. Цей ювілей збурив хвилю пристрас­тей в поляризованому українському суспільстві.

Чимало громадян України з ностальгією згадували державу, в якій народилися, були виховані й присвятили їй свої трудові здобут­ки. Інші з обуренням говорили про величезні втрати, яких зазнав укра­їнський народ, перебуваючи в єдиній з Росією державі, а то й про осо­бисті тогочасні страждання та муки.

 

Том 1. Українські проекти в Російській імперії.

Верстюк В., Горобець В., Толочко О.

дивитись зміст

У першій книзі тритомника досліджуються українсько-російські взаємини від початку раннього Нового часу до 1920-х років.

 

Том 2. Радянський проект для України.

Гриневич В., Даниленко В., Кульчицький С.

дивитись зміст

Другий том нарисів "Україна і Росія в історичній ретроспективі" присвячено радянському періоду. Автори з’ясовують, чому комуністична революція в Російській імперії принесла Україні величезні людські втрати. Показані спільні риси і докорінні відмінності між царською і радянською імперіями в організації централізованого контролю над регіонами.

 

Том 3. Новітній український державотворчий процес.

Кульчицький С., Парахонський Б.

дивитись зміст

Останні півтора десятиліття українсько-російських відносин потребують особливого дослідження — в рамках системного аналізу новітнього процесу українського державотворення, Повноцінний виклад результатів такого аналізу навряд чи можна вмістити в кілька десятків сторінок, тому йому відведено окрему книгу нарисів тритомника "Україна і Росія в історичній ретроспективі".

Завантажити книгу Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том 1- 3:

 

Видавництво: Київ

Рік видання: 2012

Сторінок: 528+541+323

Формат: PDF

Розмір файлу: 7 MB

Мова: українська

 

Том 1

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ДО ТРИТОМНИКА // УКРАЇНА І РОСІЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ . . . 5

ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРШОГО ТОМУ // УКРАЇНА І РОСІЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ . . . 11

Горобець В.М. - Українсько-російські контакти початку раннього Нового часу // I. ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПРОЕКТ 1654 р. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ВИПАДКОВОСТІ ЙОГО ПОЯВИ . . . 13

Горобець В.М. - Московська політика Богдана Хмельницького: завдання та способи їх реалізації // I. ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПРОЕКТ 1654 р. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ВИПАДКОВОСТІ ЙОГО ПОЯВИ . . . 17

Горобець В.М. - Договір 1654 p.: його політичне навантаження та правовий зміст // I. ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПРОЕКТ 1654 р. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ВИПАДКОВОСТІ ЙОГО ПОЯВИ . . . 28

Горобець В.М. - Джерела і примітки // I. ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПРОЕКТ 1654 р. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ВИПАДКОВОСТІ ЙОГО ПОЯВИ . . . 30

Горобець В.М. - Взаємини Війська Запорозького та російської правлячої династії середини 1650-х pp. в контексті геополітичного розвитку Центрально-Східної Європи //П.УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХУНст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ . . . 34

Горобець В.М. - Зовнішньополітична дихотомія Москви та Чигирина другої половини1656-1657 pp. її внутрішня обумовленість та екстраполяція на двосторонні взаємини//П.УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХУНст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ . . . 51

Горобець В.М. - Білорусь — козацька чи московська? Витоки і характер українсько-російських конфліктів на землях Південно-Східної Білорусі //Н.УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ . . . 58

Горобець В.М. - Спроби ревізії переяславсько-московських домовленостей. їх суть і результати // Н.УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ . . . 72

Горобець В.М. - Зовнішньополітичні аспекти українсько-російського напруження 1658-1659 pp. // Н.УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ . . . 85

Горобець В.М. - Переяславський проект 1659 p.: дихотомія підходів Чигирина та Москви // Н.УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ . . . 96

Горобець В.М. - Розрив Війська Запорозького з царем на початку 1660-х pp. Аспекти військові та політичні // Н.УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ . . . 100

Горобець В.М. - Російський фактор у розвитку громадянського протистояння в козацькій Україні 1662-1663 pp. // Н.УКРАЇНСЬКО- РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII

ст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ . . . 116

Горобець В.М. - Московський інкорпораційний проект 1665 р. // П.УКРАЇНСЬКО-РОСШСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ . . . 132

Горобець В.М. - Глухівський договір 1669 р. як демаркація компромісних можливостей сторін по завершенні українсько-російської війни 1668 р. // П.УКРАЇНСЬКО-РОСШСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ . . . 145

Горобець В.М. - Джерела і примітки // УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ . . . 151

Горобець В.М. - Ідеологічні й історичні передумови утвердження царської протекції над Україною // Ш.ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ і СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ОЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ-МАЛОРОСІЇ В СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ . . . 166

Горобець В.М. - Політико-правове підґрунтя інтеграції Війська Запорозького з Росією останньої третини XVII — початку XVIII ст. // Ш.ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ і СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ОЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ-МАЛОРОСІЇ В СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ . . . 171

Горобець В.М. - Поліваріантність ідеологічного обґрунтування українсько-російської єдності: погляд з України // Ш.ПОЛІТИКО- ПРАВОВЕ і СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ОЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ-МАЛОРОСІЇ В СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ . . . 174

Горобець В.М. - Джерела і примітки // Ш.ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ і СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ОЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ-МАЛОРОСІЇ В СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ . . . 177

Горобець В.М. - Внутрішні і зовнішні передумови політичної переорієнтації гетьмана І. Мазепи // ^УКРАЇНСЬКА АВТОНОМІЯ ТА РОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ ЕПОХИ СТАНОВЛЕННЯ і РОЗБУДОВИ ІМПЕРІЇ . . . 180

Горобець В.М. - Соціальна риторика та політична вмотивованість колезької реформи устрою Гетьманату 1722 pp. // ^УКРАЇНСЬКА АВТОНОМІЯ ТА РОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ ЕПОХИ СТАНОВЛЕННЯ і РОЗБУДОВИ ІМПЕРІЇ . . . 189

Горобець В.М. - Утвердження Малоросійської колегії при владі в Гетьманаті // IV. УКРАЇНСЬКА АВТОНОМІЯ ТА РОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ ЕПОХИ СТАНОВЛЕННЯ і РОЗБУДОВИ ІМПЕРІЇ . . . 197

Горобець В.М. - Політична еліта Гетьманату в її ставленні до владних змагань уряду Петра І // ^.УКРАЇНСЬКА АВТОНОМІЯ ТА РОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ ЕПОХИ СТАНОВЛЕННЯ і РОЗБУДОВИ ІМПЕРІЇ . . . 201

Горобець В.М. - Ліквідація гетьманської форми правління та трансформація політико-адміністративної структури Гетьманату в 1723— 1725 pp. // IV.УКРАЇНСЬКА АВТОНОМІЯ ТА РОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ ЕПОХИ СТАНОВЛЕННЯ і РОЗБУДОВИ ІМПЕРІЇ . . . 218

Горобець В.М. - Передумови і межі лібералізації урядової політики Росії щодо української автономії другої чверті XVIII ст. // ^УКРАЇНСЬКА АВТОНОМІЯ ТА РОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ ЕПОХИ

СТАНОВЛЕННЯ і РОЗБУДОВИ ІМПЕРІЇ . . . 225

Горобець В.М. - Ліквідація автономії Гетьманату Катериною II як синтез російської правлячої династії традиціоналізму та новаторства української політики // IV. УКРАЇНСЬКА АВТОНОМІЯ ТА РОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ ЕПОХИ СТАНОВЛЕННЯ і РОЗБУДОВИ ІМПЕРІЇ . . . 236

Горобець В.М. - Джерела і примітки // ^.УКРАЇНСЬКА АВТОНОМІЯ ТА РОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ ЕПОХИ СТАНОВЛЕННЯ і РОЗБУДОВИ ІМПЕРІЇ . . . 239

Толочко О.П. - Довга історія України // ^КИЄВО-РУСЬКА СПАДЩИНА В ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XIX ст. . . . 250

Толочко О.П. - Російське "відкриття України" // V.КИЄВО-РУСЬКА СПАДЩИНА В ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XIX ст. . . .

266

Толочко О.П. - Києво-руська спадщина в українські історіографії XVIII ст. // ^КИЄВО-РУСЬКА СПАДЩИНА В ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XIX ст. . . . 310

Толочко О.П. - Від "російського Ієрусалиму" до "слов'янських Помпей" // ^КИЄВО-РУСЬКА СПАДЩИНА В ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XIX ст. . . . 318

Толочко О.П. - Максимович versus Погодін // ^КИЄВО-РУСЬКА СПАДЩИНА В ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XIX ст . . . 331

Толочко О.П. - Джерела і примітки // ^КИЄВО-РУСЬКА СПАДЩИНА В ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XIX ст. . . . 345

Верстюк В.Ф. - Українофільство та державоохоронна політика царизму // VI. УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX — ПОЧАТОК XX ст.) . . . 351

Верстюк В.Ф. - Політизація українського руху на початку XX ст. //

VI.УКРАЇНСЬКЕ      ПИТАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX — ПОЧАТОК XX ст.) . . . 371

Верстюк В.Ф. - Наростання українсько-російських суперечностей у між революційний період // VI.УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX — ПОЧАТОК XX ст.) . . . 396

Верстюк В.Ф. - Джерела і примітки // VI. УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX — ПОЧАТОК XX ст.) . . . 408

Верстюк В.Ф. - Український національно-визвольний рух і російська революційна демократія, 1917 р. // VII.РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1920 pp. і УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ . . . 412

Верстюк В.Ф. - Провал проекту малоросійської України //

VII.РЕВОЛЮЦІЯ     1917-1920 pp. і УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ . . . 448

Верстюк В.Ф. - Українська Народна Республіка і небільшовицька Росія // VII.РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1920 pp. і УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ . . . 464

Верстюк В.Ф. - Джерела і примітки // VII.РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1920 pp. і УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ . . . 494

ПІДСУМКИ . . . 500

ПЕРЕДМОВА ДО ТРИТОМНИКА НАРИСІВ

 

Том 2

ЗМІСТ

Кульчицький С.В. - Національний вимір радянської державності // І.НАРОДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ (1917-1938) . . . 7

Кульчицький С.В. - Україна і Росія в Союзі РСР // І.НАРОДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ (1917-1938) . . . 21

Кульчицький С.В. - Україна в системі загальносоюзного народногосподарського комплексу // І.НАРОДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ (1917-1938) . . . 40

Кульчицький С.В. - Гамівна сорочка колгоспу на українському хліборобі // І.НАРОДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ (1917-1938) . . . 64

Кульчицький С.В. - Національна політика Кремля в Україні // І.НАРОДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ (1917-1938) . . . 105

Кульчицький С.В. - Джерела і примітки // І.НАРОДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ (1917-1938) . . . 117

Лисенко О.Є., Гриневич В. А. - Українці і росіяни в ієрархічній піраміді "дружби народів" //ІІ. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ . . . 123

Лисенко О.Є., Гриневич В. А. - Анексія та інкорпорація Західної України Радянським Союзом 1939—1941 pp.: етнополітичний аспект //ІІ. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ . . . 144

Лисенко О.Є., Гриневич В. А. - Роль етнічного чинника в міжконфесійних стосунках в Західній Україні напередодні німецько-радянської війни //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ . . . 165

Лисенко О.Є., Гриневич В. А. - Українсько-російський фактор у політиці ОУН 1939—1941 pp.//II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ . . . 179

Лисенко О.Є., Гриневич В. А. - Українці та Червона армія //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ . . . 184

Лисенко О.Є., Гриневич В. А. - У боях проти спільного ворога //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ . . . 202

Лисенко О.Є., Гриневич В. А. - Радянський рух опору па окупованій території України //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ . . . 216

Лисенко О.Є., Гриневич В. А. - Націоналістичний НЕП: російський фактор

у воєнній політиці Сталіна 1941 — 1945 pp. //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ . . . 226

Лисенко О.Є., Гриневич В. А. - У пошуках українського радянського патріотизму //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ . . . 238

Лисенко О.Є., Гриневич В. А. - Політика гітлерівського й сталінського режимів щодо українських національних церков //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ . . . 282

Лисенко О.Є., Гриневич В. А. - Український самостійницький рух в роки німецько-радянської війни. 1941 —1945 рр. //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ . . . 307

Лисенко О.Є., Гриневич В. А. - Сталінська "національна реформа" воєнної доби як модель ефемерного держанною статусу радянських республік //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ . . . 334

Лисенко О.Є., Гриневич В. А. - Джерела і примітки //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ . . . 359

Даниленко В.П. - Ідеологія 300-річчя "возз'єднання"// III. В АПОГЕЇ "ВОЗЗ'ЄДНАННЯ" . . . 397

Даниленко В.П. - Інтернаціоналізація економіки // III. В АПОГЕЇ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ . . . 417

Даниленко В.П. - Соціально-демографічне "розщеплення" // III. В АПОГЕЇ "ВОЗЗ'ЄДНАННЯ" . . . 432

Даниленко В.П. - Міф про "нову історичну спільність" // III. В АПОГЕЇ "ВОЗЗ'ЄДНАННЯ" . . . 448

Даниленко В.П. - Провінціалізація української культури // III. В АПОГЕЇ "ВОЗЗ'ЄДНАННЯ" . . . 470

Даниленко В.П. - Наростання опору денаціоналізації // III. В АПОГЕЇ "ВОЗЗ'ЄДНАННЯ" . . . 495

Даниленко В.П. - Джерела і примітки // III. В АПОГЕЇ "ВОЗЗ'ЄДНАННЯ" . . . 523

 

Том 3

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА . . . 5

Кульчицький С.В. - І. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ: РАДЯНСЬКА СПАДЩИНА . . . 7

Кульчицький С.В. - ІІ. НАРОДЖЕННЯ САМОСТІЙНОЇ ДЕРЖАВИ . . . 29

Парахонський Б О. - ІІІ. БІЛОВЕЗЬКІ УГОДИ: ЕЙФОРІЯ (УКРАЇНА) і ШОК (РОСІЯ) . . . 43

Кульчицький С.В. - IV. ПОЛІТИЧНЕ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ В ПЕРШІ РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ . . . 71

Парахонський БО. - ^УКРАЇНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ І КОНСОЛІДАЦІЯ КРАЇНИ. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ . . . 98

Кульчицький С.В. - VI. УКРАЇНСЬКІ ВЕКТОРИ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ . . . 112

Парахонський БО. - VII. УКРАЇНА МІЖ РОСІЄЮ ТА ЗАХОДОМ . . . 131

Кульчицький С.В. - VIII. РИНКОВІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: ДОСЯГНЕННЯ І НЕВДДЧІ . . . 153

Парахонський БО. - IX. РЕАЛІЇ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ПЕРЕХІДНОГО СТАНУ . . . 170

Парахонський Б О. - X. СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ОТОЧЕННІ . . . 185

Кульчицький С.В. - XI. ПОЛІТИЧНІ БАТАЛІЇ ОСТАННІХ РОКІВ . . . 203

Кульчицький С.В. - XII. ГЕОПОЛІТИЧНІ УРОКИ ТУЗЛИ . . . 222

Парахонський БО. - XIII. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ . . . 234

Парахонський БО. - XIV. МІСЦЕ ТА РОЛЬ УКРАЇНИ В СУЧАСНОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ . . . 247

Кульчицький С.В. - XV. УКРАЇНА МІЖ РОСІЄЮ І АМЕРИКОЮ . . . 260 ПІСЛЯМОВА . . . 271

Герасимова Г.П. - БІБЛІОГРАФІЯ ДО ТРИТОМНИКА "УКРАЇНА І РОСІЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ" . . . 274


------ Книги

Залишити свій коментар:

  Особистий кабінет

  • Український портал
  • Тільки українською
  • Слідкуй за новинками
kampot.org.ua