Словник української мови  Б.Д. Грінченка (4 томи). 1907 рік.

Словник української мови за редакцією Б.Д.Грінченка являє собою цінну лексикографічну пам'ятку.

Словник української мови за редакцією Б.Д.Грінченка (у 4 томах)

Автор: Б.Д.Грінченкo

Рік: 1907.

Формат: djvu

Розмір: 125 мб.

Завантажити словник:

Цей двомовний - українсько-російський - словник (у своїй основі перекладного типу) має до 68 тисяч реєстрових слів і є першим в українській лексикографії великим зібранням лексчних фондів української мови з перекладом включених до нього слів на російську мову (значно рідше - з тлумаченням значення російською мовою) і здебільшого з відповідним українським ілюстративним текстом до кожного з поданих значень слова.В реєстрі словника представлена лексика як літературної мови ХІХ ст. і фольклору, так і більшості українських діалектів.

Словник досить широко подає українську фразеологію, часто з поясненням її походження.

 

 

 


------
оцінило: 0 люд.