Український портал » Традиції та звичаї » Звичаї та обряди » Історико-етнографічні райони України

Історико-етнографічні райони України

admin
  6 387   0    
Історико-етнографічні райони України
Історико-етнографічні райони України

У навчальному посібнику узагальнено погляди українських етнологів XIX —XX ст. стосовно етнографічного районування України. Грунтовані на дослідженнях локальної специфіки традиційної матеріальної та духовної культури населення.

 

Розкрито природні, політичні й міграційно-демогрифічні чинники, які обумовлювали появу і розвиток у різних місцевостях підмінних атрибутів етнокультури. Основний зміст подано у жанрі своєрідних нарисів про особливості історичного розвитку й етнокультури Середнього Подніпров'я, Волині. Полісся. Поділля. Буковини. Слобожанщини. Півдня України. Гуцуль- пиши. Войківіцинн. Прикарпаття та Закарпаття. На фоні етнокультурного розмаїття простежуються інваріантні компоненти традиційної культури, іцос загальноукраїнськими й властивими всім районам. Для студентів історичних і культурологічних спеціалізацій. Книга буде корисною для викладачів, науковців, учителів і старшокласників, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.  

Назва : Історико-етнографічні райони України
Автор : Макарчук С. А.
Видавництво : Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка
Рік видання : 2012
Сторінок : 352
Формат : PDF
Розмір файлу : 26,5 MB
Мова : Українська

Пряме завантаження лише для козаків!
 Завантажити
Увага! У Вас немає прав для перегляду прихованого тексту.
 

 

 

Вигляд інтерфейсу налаштуваньЗміст книги:

Розділ 1. ІСТОРИЧНІ ЕТНОТОПОНІМИ ТА ПОЛІТОПОНІМИ УКРАЇНИ   14

Найдавніші етнотопоніми і політопоніми   14

Формування українських субтопонімів

у XVI—XIX ст  19

Західноукраїнські політопоніми й етнотопоніми XV - початку XX ст  27

Адміністративні одиниці на українських землях

у XIX—XX ст. Спроби їхнього реформування  ЗО

Контрольні запитання та завдання   34

Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЕТНОГРАФІЧНОГО

РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ  35

Критерії етнографічного районування України ...35

Таксономічні рівні етнографічного району­вання. Етнографічні райони та субрайони  41

Контрольні запитання та завдання   47

Розділ 3. СЕРЕДНЄ ПОДНІПРОВ'Я — ІСТОРИЧНА

УКРАЇНА   48

Край Історичної України  48

Заняття населення   51

Традиційна матеріальна культура   54

Риси духовної культури   58

Контрольні запитання та завдання   63

Розділ 4. ВОЛИНЬ 64

Історичні відомості про Волинь. Адміні­стративний поділ краю у XV—XXI ст  64

Заняття населення   70

Поселення, двори, житла, господарські будівлі   73

Вбрання та їжа волинських селян  78

Традиційна духовна культура   81

Контрольні запитання та завдання  85

Розділ 5. ПОЛІССЯ  86

Етнотопонім "Полісся" в пам'ятках історії.

Про етнографічну історіографію району   86

Географічні межі Полісся. Поліщуки та литвини й інші субетноніми   88

Матеріальна культура. Поселення, двори та житла. Господарські будівлі   91

Вбрання поліщуків  96

Основні та допоміжні заняття    100

Традиційна обрядовість 102

Контрольні запитання та завдання  108

Розділ 6. ПОДІЛЛЯ   109

Історичні відомості про Поділля й адміні­стративний поділ краю у XV—XX ст  109

Характеристичні риси народної матеріальної культури  113

Інваріантні та локальні риси традиційного духовного життя подолян    121

Свідки історії та культури краю  124

Контрольні запитання та завдання  129

Розділ 7. СЛОБОЖАНЩИНА    130

Заселення східних земель Лівобережжя у XVII ст. і поява Слобідської України  130

Умови побутового облагодження поселенців. Заняття населення   135

Матеріальна культура  137

Звичасві риси сімейного та громадського побуту    141

Контрольні запитання та завдання  145

Розділ. ДЕМОГРАФІЧНЕ 0СВ0С1ШЯ ТА ФОРМУ­ВАННЯ КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВИХ ТРАДИЦІЙ ПІВДНЯ УКРАЇНИ  142

Колонізацій Нижнього Подніпров'я

і Північного Причорномор'я та Приазов'я в XVI — XIX ст 147

Матеріальна культура освоювачів Півдня   153

Духовні цінності. Народні звичаї та обряди  160

Контрольні запитання та завдання  165

Розділ 9. ЕТНОГРАФІЧНІ СУБРАЙОНИ

ТА НЕУКРАЇНСЬКІ ЕТНОСИ ПІВДНЯ    166

Про етнографічні субрайони та національності Півдня  166

Росіяни українського Півдня    170

Татари   172

Інші етноси Півдня  177

Контрольні запитання та завдання    183

Розділ 10. ЕТНОГРАФІЧНА СТРОКАТІСТЬ

БУКОВИНИ    184

Буковина — історико-політичний район  184

Інтеграційні вияви у сфері матеріальної культури Буковини на субетнічному рівні    187

Духовна культура 195

Контрольні запитання та завдання   200

Розділ 11. ГУЦУЛЬІЦИНА  201

Гуцули — найсвоєрідніша етнографічна група українського народу   201

Полонинське скотарство Гуцульщини 205

Землеробство й інші заняття  209

Матеріальна культура побуту  213

Духовні цінності та звичаєві форми народного побуту    218

Контрольні запитання та завдання   226

Розділ 12. БОЙКІВІЦИІІА 228

Етнографічні дослідження районув XIX—XX ст  228

Традиційні заняття   233

Характеристичні ознаки традиційної матеріальної культури  239

Звичаєва та духовна аура побуту   247

Контрольні запитання та завдання   255

Розділ 13. ЕТНОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ НИЗИННОГО ПРИКАРПАТТЯ 256

Назви та географічне розташування етнографічних підрайонів низинного Прикарпаття 256

Традиційна матеріальна культура українського населення етнографічних субрайонів низинного Прикарпаття    264

Духовна культура 271

Контрольні запитання та завдання   280

Розділ 14. ЗАКАРПАТТЯ: ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ

ТА КУЛЬТУРА  281

Давній український край за Карпатськими горами  281

Етнографічні підрайони українського Закар­паття поза Бойківщиноюта Гуцульїциною 288

Теги: райони, макарчук, етнографічні, книга, України


------ Книги

Залишити свій коментар:

  Особистий кабінет

  • Український портал
  • Тільки українською
  • Слідкуй за новинками
kampot.org.ua