Український портал » Історія України » Етнічна історія Давньої України

Етнічна історія Давньої України

admin
  3 632   0    
Етнічна історія Давньої України
Етнічна історія Давньої України

Етнічна історія Давньої України. Сергій Наливайко. Київ Євшан-зілля 2007

Давньоукраїнські землі здавна привертали особливу увагу сусідів: давні греки, римляни, візантійці, європейці, араби, скандинави залишили винятково цінну історичну інформацію про терени Давньої України.

Ця книга становить першу в новітній історичній науці спробу комплексного науково-популярного погляду на вітчизняну етнічну історію.

Її автор - фаховий історик-дослідник - спираючись на українознавчу наукову методологію та широкий джерельний матеріал, враховуючи новітні досягнення історичної думки та порівняльного мовознавства, змальовує яскраву, цікаву та науково виважену картину нашої давньої історії. Написана просто і водночас науково, структурована за принципом підручника, книжка розрахована на найширшу читацьку аудиторію - школярів, студентів, вчителів, викладачів, науковців, а також усіх, кому небайдужа українська історія. До книжки включено тлумачний словничок новітніх етимологій численних давньоукраїнських назв та імен.

Формат: .pdf

Розмір: 55,2 мб.


Редакційна рада Проекту: Сергій Баранчук, Віктор Бойко, Віктор Горобець, Олександр Гуржій, Євген Жовтяк, Микола Катеринчук, Василь Клічак, Віктор Лакизюк, Сергій Наливайко, Тарас Чухліб, Віталій Шило


Зміст:
Передмова. Вітчизняна історична наука на початку XXI століття 15
Розділ 1. Методологія дослідження давньоукраїнської етнічної історії 25 Вступ • Писемні джерела • Археологічні джерела • Типологічні коди в археології • Порівняльне мовознавство • Формули перерахунку зву- ковідповідників • Сатем і кентум • Глоттохронологія • Лінгвістичні джерела • Методологія ономастичних досліджень • Методологія етно- німних досліджень • Самоназви та іншоназви • Тлумачення деяких давньоукраїнських етнонімів • Пора нових етимологій • Історична гіпотеза • Міграціонізм і концепція різких змін населення • Елліноцентризм • Паніранізм • Українська індоаріка • Українознавство • Резюме
Розділ 2. Велесова книга 66 Вступ • Історія «Велесової книги» • Початок наукового вивчення па~ м ятки • Чи підробка «Велесова книга»? • Про що оповідає «Велесова книга» • Індійський струмінь у «Велесовій книзі» • Резюме
Розділ 3. Україна дописемного періоду 80 Вступ • Періодизація найдавнішої історії • Палеоліт • Ранній палеоліт в Україні • Пізній палеоліт • Молдовська археологічна культура • Середньодніпровська культурна спільність • Мізин • Межиріч • Пізній палеоліт Криму • Амвросіївська стоянка • Мезоліт • Мезоліт в Україні • Кам'яна Могила • Неоліт • Маріупольський могильник • Доба міді
(енеоліт) • Резюме
Розділ 15. Гунни та болгари 278 Вступ • Історична традиція про походження гуннів • Гунни та болгари • Гунни, болгари й слов'яни • Гунни, болгари та Русь • Гуннські народи • Гунни-савіри й літописні сівери • Гунни-ефталіти й угри • Події політичної історії. Війна з готами • Аттіла • Гуннська держава після Аттіли • Резюме
Розділ 16. Слов'яни 299 Вступ • Проблема слов'янської прабатьківщини • Історичні джерела про походження слов'ян • Венети • Анти • Походження антів • Антська антропонімія • Слов'янські етноніми • Найдавніша історія слов'ян за «Велесовою книгою» • Слов'яни й імперія • Культура і зви¬чаї слов'ян • Резюме
Розділ 17. Туранці і тюрки 320 Вступ • /рай Туран • Са/ш • Парфяни • Согдійці • Бактрійці • Хо- резмійці • Тюрки (тюркюти) • Критика концепції походження тюр-ків • Тюрки, скіфи і туранці • Тюркські мови • Авари • Резюме
Розділ 18. Хозари 335 Вступ • Походження хозарів • Хозари, слов'яни й Русь • Етнонім «лго- зари» • Хозари й Візантія • Хозарська археологія • Перещепинський скарб • Хозаро-руські війни • Хозарія та Арабський Халіфат • Куль¬тура хозарів • Вірування хозарів • Резюме
Розділ 19. Літописні племена 350 Вступ • Літопис про слов'янські племена • Поляни • Етнонім «по¬ляни» • Радимичі. В'ятичі • Дуліби. Бужани. Волиняни • Древляни • Уличі й тиверці • Сівери • Кривичі • Білі хорвати й серби • Ільменські словени • «Велесова книга» про літописні племена • «Двійники» літописних племен • П'ять ведійських племен • Резюме
Розділ 20. Русь 368 Вступ • Аргументи норманістів • Методологічний аспект «проблеми Русі» • Скандинавське тлумачення назви «русь» • Південна версія походження Русі • й Русь • Закликання варягів • Родовід Рюрика • Варяги-ободрити • Герульська легенда • «Сказання про Словена та Руса і місто Словенська • Закликання князів — лише легенда? • Араб¬ські автори про русів • Малороси і Малоросія • Резюме


------ Книги

Залишити свій коментар:

  Особистий кабінет

  • Український портал
  • Тільки українською
  • Слідкуй за новинками
kampot.org.ua