Український портал » Сучасна Україна » Культура козака » Український алфавіт в минулому та сучасному

Український алфавіт в минулому та сучасному

admin
  29 519   1    
Український алфавіт в минулому та сучасному
Український алфавіт в минулому та сучасному
Український алфавіт в минулому та сучасному... 

Кирилиця, Х ст.

 

Кирилиця, Х ст. 


Український скоропис XVII ст.

 

 

Український скоропис XVII ст. 

Затверджено офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею.

 

Кабінет міністрів України постановою від 27 січня затвердив офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею, повідомляє Урядовий портал.

 

Так, українська буква Aа відповідатиме латинській Aа, Бб - Bb, Вв - Vv, Гг передається латинською Hh, Ґґ - Gg, Дд - Dd, Ее - Eе, Єє - Ye (на початку слова), ie (в інших позиціях), Жж - сполученням Zh zh, Зз - Zz, Ии - Yy, ІІ - Ii, Її - сполученням Yi (на початку слова), i (в інших позиціях), Йй - Y (на початку слова), i (в інших позиціях).

 

Буква Кк передається латинською Kk, Лл - Ll, Мм - Mm, Нн - Nn, Оо - Oo, Пп - Pp, Рр - Rr, Сс - Ss, Тт - Tt, Уу - Uu, Фф - Ff, ХХ - Kh kh, Цц - сполученням Ts ts, Чч - сполученням Ch ch, Шш - сполученням Sh sh, Щщ - сполученням Shch shch, Юю - сполученням Yu (на початку слова), іu (в інших позиціях), Яя - сполученням Ya (на початку слова), ia (в інших позиціях).

 

Відтепер буквосполучення "зг" офіційно передається латиницею як "zgh", на відміну від "zh", що відповідає українській букві "ж".

 

Що ж стосується м'якого знаку та апострофа, то вони латиницею не передаються.

 

Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

 

 

ТАБЛИЦЯ
транслітерації українського алфавіту латиницею 

Український алфавіт Латиниця Позиція у слові Приклади написання
українською мовою латиницею
Аа   Алушта
Андрій
Alushta
Andrii
Бб Bb   Борщагівка
Борисенко
Borshchahivkа
Borysenko
Вв Vv   Вінниця
Володимир
Vinnytsia
Volodymyr
Гг Hh   Гадяч
Богдан
Згурський
Hadiach
Bohdan
Zghurskyi
Ґґ Gg   Ґалаґан
Ґорґани
Galagan
Gorgany
Дд Dd   Донецьк
Дмитро
Donetsk
Dmytro
Ее   Рівне
Олег
Есмань
Rivne
Oleh
Esman
Єє Yeie на початку слова
в інших позиціях
Єнакієве
Гаєвич
Короп’є
Yenakiieve
Haievych
Koropie
Жж Zh zh   Житомир
Жанна
Жежелів
Zhytomyr
Zhanna
Zhezheliv
Зз Zz   Закарпаття
Казимирчук
Zakarpattia
Kazymyrchuk
Ии Yy   Медвин
Михайленко
Medvyn
Mykhailenko
Іі Ii   Іванків
Іващенко
Ivankiv
Ivashchenko
Її Yii на початку словав інших позиціях Їжакевич
Кадиївка
Мар’їне
Yizhakevych
Kadyivka
Marine 
Йй Y
i
на початку слова
в інших позиціях
Йосипівка
Стрий
Олексій
Yosypivka
Stryi
Oleksii
Кк Kk   Київ
Коваленко
Kyiv
Kovalenko
Лл Ll   Лебедин
Леонід
Lebedyn
Leonid
Мм Mm   Миколаїв
Маринич
Mykolaiv
Marynych
Нн Nn   Ніжин
Наталія
Nizhyn
Nataliіa
Оо Oo   Одеса
Онищенко
Odesa
Onyshchenko
Пп Pp   Полтава
Петро
Poltava
Petro
Рр Rr   Решетилівка
Рибчинськй
Reshetylivka
Rybchynskyi
Сс Ss   Суми
Соломія
Sumy
Solomiia
Тт Tt   Тернопіль
Троць
Ternopil
Trots
Уу Uu   Ужгород
Уляна
Uzhhorod
Uliana
Фф Ff   Фастів
Філіпчук
Fastiv
Filipchuk
Хх Kh kh   Харків
Христина
Kharkiv
Khrystyna
Цц Ts ts   Біла Церква
Стеценко
Bila Tserkva
Stetsenko
Чч Ch ch   Чернівці
Шевченко
Chernivtsi
Shevchenko
Шш Sh sh   Шостка
Кишеньки
Shostka
Kyshenky
Щщ Shch shch   Щербухи
Гоща
Гаращенко
Shcherbukhy
Hoshcha
Harashchenko
          
Юю Yuіu на початку слова
в інших позиціях
Юрій
Корюківка
Yurii
Koriukivka
Яя Yaia на початку слова
в інших позиціях
Яготин
Ярошенко
Костянтин
Знам’янка
Феодосія

Yahotyn
Yaroshenko
Kostiantyn
Znamianka
Feodosiia

Залишити свій коментар:

  Особистий кабінет

  • Український портал
  • Тільки українською
  • Слідкуй за новинками
kampot.org.ua