Антисуржик

admin
  5 368   0    
Антисуржик
Антисуржик

Антисуржик - словник. Вчимося правильно говорити.

Для учнів середніх шкіл, а також якнайширшого кола читачів, які хочуть вдосконалити знання української мови.

Відродження України неможливе без духовного відродження нації. А духовний прогрес народу неможливий без глибокого пізнання та освоєння народної моралі, етикету, культури мовлення. Як чемно та шанобливо привітатись, спілкуватись, поводитись у суспільстві? Сподіваємось, що на ці питання, хоч якоюсь мірою, дасть відповідь цей посібник, покликаний сприяти усуненню деформації української літературної мови, яка на всіх рівнях — лексичному, фразеологічному, граматичному — повинна допомогти підвищити рівень мовленнєвої культури.Дивитись Антисуржик


___

Сотні невольничих літ, упродовж яких жорстоко знищували культуру українського народу, десятиліття панування тоталітарної системи, коли все робилося для ТОГО, щоб злилися нації, щоб витворилася універсальна мова, спричинили деформацію усіх сфер життя великого Європейського народу.

Сотні бід тяглись за нами вслід, щоб нашу честь, язик, ім'я затерти...— з болем писав про трагічну історію народу Іван Франко. Тривале фізичне та духовне насильство над усім, що стосувалося українців як нації, призвело до відчуження народу від власної культури; переривалися традиції, руйнувалися віками формовані норми.

ЗМІСТ

І. ДЕЩО ПРО ЕТИКЕТ

1.Як поводити себе у товаристві

2."Заговори, щоб я тебе побачив"

II. НЕПРАВИЛЬНО — ПРАВИЛЬНО . . . .

1.Наше помешкання

2.Спілкування з дітьми

3.На вулиці

4.Транспорт

5.Торгівля

6.їдальня

7.На ринку

8.Пошта

9.Кравецька майстерня

10.Теле-, радіоательє

11.У селі

12.На фабриці (заводі)

13.В установі

14.На зборах, нарадах

15.У ділових документах

16.О'світа, наука

17.Лікувальні заклади

18.Армія, спорт

19.Оголошення

III. КОМЕНТАРІ

1.Чим різняться між собою слова АДРЕС і АДРЕСА?

2.Чи БІЛЕТ і КВИТОК те саме?

3.Хіба правильно "Він не ВАРТУЄ доброго слова"?

4.ВИБАЧТЕ, ПРОБАЧТЕ мені, перепрошую (а не вибачаюсь) . .

5.Не запитуймо "Які ВИДИ на врожай?"!

6.Чому ріже слух "Львів не ВИКЛЮЧЕННЯ"?

7.Правильно вживаймо слова ВІДНОШЕННЯ, ВІДНОСИНИ, ВЗАЄМИНИ, СТОСУНКИ

8.ВІРНО кохаймо!

9."ВОЄННЕ училище". Ні! Чому?

10.ВСТУПАЄМО <а не поступаємо) в університет, інститут, технікум

11.Що ГУБИМО?

12.Коли можна сказати "не ДИВЛЯЧИСЬ"?

13.ЗАМІСНИК і ЗАСТУПНИК — різні за значенням слова ....

14.Коли ЗДАТНИЙ, а коли ЗДІБНИЙ?

15-ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ... Але не помилки, недоліки, прорахунки, слова..

16."ІЗ-ЗА хвороби" чи "ЧЕРЕЗ хворобу"?

17.Лікар все-таки ЛІКУЄ, а ЛІЧИТЬ (якщо має!) гроші . . . Т .

18.Той ЛЮБИЙ, кого любимо

19.Коли все-таки МІШАЄМО?

20.Чому неправильно "МУЗИКАЛЬНА школа", "МУЗИКАЛЬНЕ учили ще"?

21.НАВЧАЛЬНИЙ і УЧБОВИЙ чи тільки НАВЧАЛЬНИЙ? . . .

22.Про слова НЕДІЛЯ і НЕДЕЛЯ. І дещо про інші міжмовні омоніми

23.Чому не є взаємозамінними слова ОБ'ЄМ, ОБСЯГ?

24.ОСВІТЛЕНА вулиця, а ОСВІЧЕНА — людина

25.Почекай "ПАРУ хвилин" чи "КІЛЬКА хвилин"?

26.Коли ПЕРЕДПЛАЧУЄМО, а коли ПІДПИСУЄМО?

27.Словом можна й нехотячи образити (про слово ПЕРЕСТАРІЛИЙ)

28.Питання про ПИТАННЯ

29.Що ПЛУТАЄМО, а що ПУТАЄМО?

30.Ох, те ПО! Або: "По дорозі жук, по дорозі чорний" . . .

31."Більша ПОЛОВИНА". Неправильно!

32.Про українські слова ПРІЗВИЩЕ і ФАМІЛІЯ

33.Коли можна сказати "Я ПРОСТИЛА"?

34.Коли РАХУЄМО?

35.Про одне недоладне слово, або: коли вживати префікс СПІВ-?

36."ТАК ЯК". А чому не БО, ТОМУ ЩО, ЧЕРЕЗ ТЕ ЩО? . . .

37."З нього мало ТОЛКУ". Неправильно!

38.Виходжу "У фрезерного завода" чи "КОЛО (БІЛЯ) фрезерного заве ду"?

39.Не плутаймо слів ЯЩИК, СКРИНЬКА, ШУХЛЯДА!

40. Недоречно вживати словосполучення "МІЙ АВТОПОРТРЕТ", "МОЯ ВЛАСНА ДУМКА *

41."Пробачте мене* чи "пробачте мені"? "Хворий грипом" чи "хворий на грип"?

42.Як правильно питати про час і як відповідати на такі запитання?

43.Які помилки допускаємо, коли говоримо про приблизну кількість?

44."Заспіваймо пісню веселеньку...!" А може, "Давайте заспіваємо пісню"?

45.Зважаймо на закони українського, словотвору

46.Зменшені і пестливі чоловічі імена в українській мові ....

47.Чому правильно "РІЗКИЙ БІЛЬ", а не "РІЗКА БІЛЬ"? ....

48.Дещо про категорію множини і поняття збірності

49."Гарна МЕБЕЛЬ" чи "гарні МЕБЛІ"?

50.Про деякі форми іменників, що є назвами істот

51.Українські прізвища на -О

52.Назви осіб чоловічого роду в називному множини

53.Не плутаймо закінчень.-у і-ю) та -а (-я) у родовому відмінку однини іменників чоловічого роду другої відміни

54.Перевагу закінченням -ові, -еві!

55."Не звернув увагу" чи "Не звернув уваги"?

56.По кімнатам, по селам

57.Коли ОЧКА, а коли ОЧКИ?

58.Теля, ягня...

59.Ще раз про форми кличного відмінка

60.Вираження неоднакової міри якості у різних предметах .... і

61.Дуже типові для української мови конструкції

62.-Чи правильно користуємося числівниками української мови?

63.Числівник "ДЕВ'ЯНОСТО"

64.Збірні числівники

65.Іменники з числівниками

66.Чи правильні конструкції "три щасливих роки", "два німецьких солдати"?

67."Народився в 1940 році" чи "народився 1940 року"?

68.Труднощі у відмінюванні займенників

69.Присвійні займенники

70.Вказівні та відносні займенники

71.Атематичні дієслова . ....

72.Правильно вживаймо безособові форми на -ИО, -ТО\ . .

73.Даваймо перевагу активним конструкціям над пасивними!

74.Особливості наголосу українських іменників

75 Особливості наголосу іменників у сполученні з числівниками два, три, чотири .

76.Особливості наголосу займенників

77.Наголос у дієслівних формах

78.Наголос прислівників і дієприслівників

79.Два звукові значення літери В

80.Про український звук Р (івердий) іа Р^ (м'який)

81.Шиплячі приголосні Вимова звука Ч в українській та російськії мовах ....

82.Що мусимо знати про українські звуки ДЖ і Д3'}

83.Українські приголосні перед Е та И

84.Гуси "ГЕГАЮТЬ" чи "ҐЕҐАЮТЬ"?

85.Дзвінкість — один із феноменів української літературної вимови

86.Не "АКАЙМО" і не "УКАЙМО"!

87.Так звані "випадні голосні" ....

88.Чергування голосних О та Е з /

89.Правильно читаймо старослов'янські і староукраїнські тексти

90.Латинські слова читаймо і пишімо без помилок 92 Апостроф — не "московська вигадка"!

Залишити свій коментар:

  Особистий кабінет

  • Український портал
  • Тільки українською
  • Слідкуй за новинками
kampot.org.ua