Клейноди України

admin
  7 207   0    
Клейноди України
Клейноди України

Клейноди - ознаки влади, предмети, що символізують особисту гідність, волю людської спільноти. Сьогодні в цілому світі це державний прапор і герб, їх описи подаються у спеціальних законодавчих актах, а то й у конституціях. Але так було не завжди.

Становлення клейнодів у кожного з європейських народів хоча й відзначається певною своєрідністю, проте підлягає спільним закономірностям, властивим історичному процесу.

Початково ці символи влади відбивали ідею персональної зверхності можновладця над своїми васалами (родовий герб, особиста корогва тощо). З часом така символіка поступається місцем територіально-династичним знакам, що втілювали в собі засади єдності та окремішності регіональної спільноти: корогви, герби земель, міст тощо.

 

Слід розрізняти національні та державні прапори. Найчастіше останні виділяє зображення державного герба. Ці прапори використовують офіційні державні установи - так саме, як і герби. Є країни, де співіснують державний та національний прапори.

Водночас слід розрізняти знамено і прапор. Останній є масово тиражованим варіантом знамена. Виникнення прапора пов'язане з розвитком мореплавства. Знамено ж - клейнод унікальний, що має індивідуальну приналежність (державна установа, військова частина тощо).

 

До цих клейнодів-знаків, проте, незастосовне сучасне поняття національної чи державної символіки.

Процес її становлення пов'язаний із соціальними зрушеннями від середини XVII століття. Саме відтоді хвилі революцій та визвольних війн породжують нову символіку. Гербові знамена монархій поступаються прапорам національних спільнот; тепер визначальної ролі набувають кольорові сполучення. Звичайно творці та поборники цих прапорів відшукували відповідники в глибинах власної історії. Адже нові символи, що слугували ідеї гуртування народу, мали бути освячені місцевою традицією. Так з'явилися національні прапори Нідерландів, Франції, Німеччини, Румунії та ін.

З революцією 1848 - 1849 років пов'язана поява українського прапора (жовтий з блакитним) в австро-угорській частині України. І хоча сам добір кольорів освячений давніми загальними українськими традиціями, проте кордон між двома частинами України водночас позначав можливості у використанні політичної свободи. Тому новопосталий прапор майже півстоліття поширений був лише на терені Західної України, а на Сході з'явився в часи революції 1905 - 1907 років. Статус символу загальнонаціонального відродження України цей прапор набув після Лютневої революції 1917 року.

 


Ідея пролетарської революції від початку спричинила зміщення акцентів з національної символіки на інтернаціональну. Червоний прапор стає приналежністю комуністичних урядів. Окрім Росії бачимо його в Угорщині, Німеччині.

За часів Київської Русі з'явився особливий різ­новид клейнодів - стяги.

 

Відхід від цих засад спостерігаємо після другої світової війни у зв'язку із піднесенням національної самосвідомості народів, які боролися з фашизмом. Відновлені держави Східної Європи зберегли на прапорах свої традиційні національні кольори. За цих умов і в СРСР (40 - 50 роки) зроблено спробу відбити в прапорах республік певну національну традицію...

Сьогодні знову спостерігаємо підвищений інтерес до історичної символіки. Багата історія України, її геральдичні традиції тривалий час лишалися поза увагою науковців. Гадаємо, що пропонований матеріал певною мірою надолужить згаяне.

 

У фотоальбомі можна переглянути наступні клейноди:

 

1. КНЯЗІВСЬКІ ЗНАКИ РЮРИКОВИЧІВ

2. УСПАДКУВАННЯ КНЯЗІВСЬКИХ ЗНАКІВ

3. КНЯЗІВСЬКІ стяги

4. СИМВОЛИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ЧАСІВ УСОБИЦЬ

5. КОРОГВИ РУСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЧАСІВ ГРЮН-ВАЛЬДСЬКОЇ БИТВИ (1410 р.)

6. ГЕРБИ ВОЄВОДСТВ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

7. ПЕЧАТКИ З "КОЗАКОМ". ПРАПОРИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ І СТАРОДУБСЬКОЇ КОЗАЦЬКИХ СОТЕНЬ (ПОЧАТОК XVII ст.)

8. КЛЕЙНОДИ УКРАЇНИ ЧАСІВ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ

9. ЗНАМЕНА ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛКУ (1651 р.)

10. ЗНАМЕНА З КИЄВА (1651 р.)

11. СОТЕННІ ЗНАМЕНА КОЗАЧИХ ПОЛКІВ XVIII ст.

12. ЗАПОРОЗЬКІ КОРОГВИ XVIII ст. (І)

13. ЗАПОРОЗЬКІ КОРОГВИ XVIII ст. (II)

14. ВЕЛИКІ КОРОГВИ СІЧІ

15. ЗНАМЕНА ЧОРНОМОРСЬКОГО ВІЙСЬКА

16. РОСІЙСЬКА ДЕРЖАВНА ПЕЧАТКА XVIII ст. ГЕРБ "КИЇВСЬКИЙ" З "ТИТУЛЯРНИКА" 1672 р.

17. ГЕРБИ НАМІСНИЦТВ, МАЛОРОСІЙСЬКОЇ КОЛЕГІЇ, УКРАЇНСЬКОГО ГУСАРСЬКОГО ПОЛКУ

18. СИМВОЛИ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ВЕЛИКОМУ ГЕРБІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

19. НАЦІОНАЛЬНИЙ ГЕРБ 1848 р. НА ЗНАМЕНАХ "НАРОДНОЇ ГВАРДІЇ"

20. ПРАПОРИ ЖОВТО-БЛАКИТНИЙ І СИНЬО-ЖОВТИЙ

21. ЗНАМЕНО СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, ПОСВЯЧЕНЕ 28 жовтня 1917 р.

22 ПРОЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ГЕРБА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

23. ПРАПОРИ УНР 1918 р.

24. ДЕРЖАВНІ ГЕРБИ І ПЕЧАТКА УНР

25. ПРАПОР, ПЕЧАТКА І ВІЙСЬКОВА КОКАРДА ГЕТЬМАНЩИНИ 1918 р.

26. ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИЙ І СЛУЖБОВІ ПРАПОРИ ГЕТЬМАНЩИНИ

27. ПРАПОР ЧАСІВ ДИРЕКТОРІЇ, КОКАРДИ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ УНР ТА ЗУНР

28. ПРОЕКТИ ДЕРЖАВНИХ ВІДЗНАК (за М.Битинським): ГЕРБИ

29. ПРОЕКТИ ДЕРЖАВНИХ ВІДЗНАК (за М.Битинським): КОРОГВИ

30. ПРОЕКТИ ДЕРЖАВНИХ ВІДЗНАК (за М.Битинським): ПРАПОРИ

31. ГЕРБИ УРСР 1919,1929,1937 рр.

32. ПРАПОРИ УРСР 1918,1919,1929,1937,40-х рр.

33. ДЕРЖАВНІ ПРАПОР І ГЕРБ УРСР 1949 р.

 

Автори:

"Клейноди України (з історії державної і національної символіки)". Комплект з 33-х кольорових художніх сувенірних листівок.

Виданий редакцією журналу "Філософська і соціологічна думка" за участю Видавництва гуманітарної літератури "Абрис"

Авторський колектив:

О. П. Білецький - художнє оформлення канд. іст. н. К. Ю. Гломозда -архівні розшуки, наукова підготовка, пояснювальний текст В. Ф. Жмир - науково-літературне редагування д. філос. н. Ю. Д. Прилюк - упорядкування Т. В. Шевченко - художнє оформлення канд. іст. н. Д. Б. Яневський -архівні розшуки, наукова підготовка, пояснювальний текст. Відповідальний редактор -Ю. Д. Прилюк

© МП "Абрис", ФІЛОСОФСЬКА І СОЦІОЛОГІЧНА ДУМКА, 1991

Залишити свій коментар:

  Особистий кабінет

  • Український портал
  • Тільки українською
  • Слідкуй за новинками
kampot.org.ua