Дата:     Переглядів: 1 687    Коментарів: 0   |  

Література

оцінило: 0 люд.
 

Немає гарантiй, що все, написане тут, є достовiрним. На початках використовувались виключно советськi публiкацiї, про їх правдомовнiсть нема що говорити. Але i сьогоднiшнi не гарантують автоматично правдивостi. Помиляються випадково, чи вiд небажання уточняти деталi їх дофантазовують, чи прикрашують факти вiдповiдно своїм баченням. Опис людиною своєї участi в подiях не завжди збiгається з описом людей стороннiх. Наприклад, якщо вивчати взаємовiдносини двох гiлок ОУН за писаннями З.Книша i П.Мiрчука, то невiдомо - шукати правду десь посерединi чи зовсiм в iншому мiсцi...

В деяких випадках в роботi приводяться рiзнi версiї чи дати подiй. Вiдповiднi мiсця пiдкресленi. Посилання на джерела зробленi безпосередньо в текстi. Тому у всiх сумнiвних випадках треба пам'ятати, що автор може вiдповiдати тiльки за вiдповiднiсть написаного джерелу. Тобто, всяке твердження, напр. "N. зробив то i то... [M]" слiд читати: "В [M] написано, що N зробив то i то..." А як було насправдi, даруйте...

Значний вклад в роботу внiс був. працiвник "Меморiалу" Роман Василько. Ним зiбранi i опрацьованi всi використанi тут матерiали архiву Меморiалу. Йому належить також доскональне вивчення архiвних справ НКВД 1940-41 рр з вiдомих процесiв 11-и, 59-и, 15-и., написано ряд статтей в пресi.

 

Література:
1. М. Семенюк. Боротьба УПА з німецькими окупантами (брошура, самвидав). 

10. "Молодий нацiоналiст" (СНУМ) № 1, 1990

12. П. Шафета. Убивство міністра Перацького. "Дзвін" № 1, 2. 1990.

15. Трагедiя сiм'ї Бандери. "Молода Україна" №7, 1990.

19. М. Косів. Воскресають лиш там, де є могили. "Дзвін" № 6, 1990.

21. Т. Салига. Гей, Січ іде! Красний мак цвіте… "Дзвін" № 6, 1990.

22. A. Tymoniuk. Ta sama - przez inne okno. Warszawa, "Iskry" 1962.

26. K. Ostapowicz. Woz albo przewoz. Warszawa, "Iskry" 1962.

33. Відповідь землякам. Збірка. М.Дубина. Київ, 1988.

34. Відповідь землякам. Збірка. В.Замлинський. Київ, 1988.

36. Відповідь землякам. Збірка. Ю.Римаренко. Київ, 1988.

37. Відповідь землякам. Збірка. В.Трощинський. Київ, 1988.

41. Відповідь землякам. Збірка. В.Яворівський. Київ, 1988.

42. Я. Королевич. Катастрофа на злеті. Київ, "Дніпро", 1989

44. М. Швагуляк. Українська карта. "Дзвін" № 7, 1990.

52. Т. Ржезач, В.Цуркан. Розшукуються. Переклад з рос. Київ, 1989.

57. Ю. Покальчук. Бандера, Лебедь та інші. "Молода Галичина" 10-28.7.1990.

58. В. Бєляєв. Формула отрути. Львів, "Каменяр", 1971.

67. Я. Галан. Публіцистика. Київ, "Наукова думка", 1983.

68. Я. Галан. З неопублікованого. Львів, "Каменяр", 1990.

71. К. Дмитрук. Безбатченки. Львів, "Каменяр", 1974.

72. W. Mokry. Polakow i ukraincow dzis, wczoraj, jutro. Wroclaw, 1990.

79. Л. Алексєєва. Історія вільнодумства в СССР. Український національний рух. "Хроніка пресс" 1984.

84. С. Бандера. Автобіографія (самвидав).

85. Ю. Покальчук. Лекція в історичній секції т-ва "Славутич". Москва, 23.12.1990.

86. В. Гордієнко. Українські січові стрільці. Львів, 1990.

89. R. Torzecki. Kwestia ukrainska w polityce III Rzeszy (1933-45). Warszawa 1972.

96. Збірка документів про вбивство С.Бандери. Торонто - Нью-Йорк 1989.

97. В. Стахів. Як вбили С.Бандеру. Львів, 1991.

99. Ствердження і постанови делегатської конференції середовища УГВР. Нью-Йорк, 1988.

102. М. Лебедь. УПА. "Сучасність", 1987.

103. В боротьбі за українську державу. СЛУПВ, Вінніпег, 1990.

104. П. Мірчук. Євген Коновалець. Торонто, 1958 (репр. Львів 1991).

105. Martha Bohachewsky-Chomiak. Feminists Despite Themselves. Edmonton, 1988.

107. Причинки до суспільного мислення (статті, документи ОУН, УПА, АБН). Торонто, 1989.

108. В. Гордієнко. Листопад. Сходження на Голгофу (історія УПА). "Літопис Червоної Калини" 1-3, 1991.

110. П. Мірчук. Українська Повстанська Армія. 1942-52. Мюнхен 1953 (репр. Львів 1991).

111. С. Ленкавський. Вбивство Степана Бандери. "Дзвін" № 1-2. 3-4

112. A. Szczesniak, W. Szota. Droga do nikad. Warszawa, MON 1973.

113. О. Субтельний. Історія України. Київ, "Либідь" 1991.

114. Виставка історичного музею "Вони боролись за Україну". Львів, 1992.

115. І. Дмитрик. Записки українського повстанця ("В лісах Лемківщини"). Львів, "Червона Калина" 1992.

117. Злочини комуністичної Москви в Україні в літі 1941. "Пролог" 1960 (Дрогобич 1991).

118. Ю. Мозіль. На Вронках. Спомини політв'язня. Торонто, "Добра книжка" 1959.

119. З. Соколюк-Семенів. Старшинська школа УПА. "Літопис Червоної Калини" 8-9 1992.

120. Зв'язкова генерала Чупринки. Спогади Г.Дидик. "Дзвін" 8-9, 1992.

121. Крип'якевич, Гнатевич, Стефанів. Історія українського війська. Львів, "Світ" 1992.

122. Л. Комар. Процес 59-и. Ньюарк, "Пролог" 1991.

123. Т. Мигаль. З-під ганебного стовпа. Київ, "Дніпро" 1974.

124. Збірник на пошану Р.Шухевича. ЗЧ ОУН, 1957 (1990).

125. Московські вбивці Бандери перед судом. Мюнхен 1965 (Дрогобич 1992).

127. В. Щеглюк. Як роса на сонці (спогади Л.Павлишина). Львів, "Фенікс" 1992.

128. Теребовельська земля. Історико-мемуарний збірник. Нью-Йорк, Париж, Сідней, Торонто 1968.

130. Б. Кравців. Людина і вояк. "Дзвін" ч.2, 1993.

131. І. Голубенко. Коли ми вмирали, нам дзвони не грали. "Дзвін" ч. 2-9, 1994, ч. 6 1995.

132. М. Прокоп. У 40-і роковини протинімецької боротьби. "Сучасість" (Мюнхен) 4.10.1981.

133. М. Прокоп. Україна і українська політика Москви. "Сучасність" 1981.

134. Рани. Альманах. Новий Розділ, 1992.

135. Літопис Голготи України т.1, Львів, 1993.

136. Доповідна записка упр. 2Н МГБ УССР "Про використання спец. агентурно-бойових груп для ліквідації підпілля ОУН", Київ , 30.11.1947. "Високий Замок" 6.2.-15.3.1993.

138. Літопис нескореної України т.1. Львів, "Просвіта" 1993.

139. Т. Бульба-Боровець. Армія без держави. Львів, Меморіал 1993.

140. Ті, що канули в пітьму. Збірка. Львів, "Каменяр" 1964.

141. Життя і смерть полковника Коновальця. Збірка. Львів, "Червона Калина" 1993.

142. Національно-визвольна боротьба 20-50 рр. в Україні. І міжнародна наукова конференція, Львів, 25-26.6.1991.

143. Здалека про близьке. Збірка. Львів, Меморіал 1992.

144. Я. Сватко. Дзвони над Львовом. "Літопис Червоної Калини" 1-2, 1993.

146. Щоденник національного героя Селепка Лавочки. Львів, "Вечірня година" 1993.

147. Ю. Римаренко. З ким і проти кого. Нариси і статті. "Дніпро" 1983.

148. М. Гуцуляк. Перший листопад 1918 на Західних землях України. Київ, "Либідь" 1993.

149. Українська Повстанська Армія. Бойові дії 1943-50. В-во ЗЧ ОУН 1960.

150. Літопис УПА. Торонто 1989 - Львів 1995.

151. В. Косик. Україна і Німеччина у 2-й св. війні. Львів, НТШ, 1993.

152. "ОУН і УПА". Наукова конференція І-Франківськ 16-17.1.1993. Стрий 1993.

153. І. Білас. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953. Київ, "Либідь", "Військо України" 1994.

154. Організація Українських Націоналістів 1929-1954. Збірник статтей у 25-ліття ОУН. Франція 1955.

155. Броди. Збірник статтей і нарисів. Вид. Братства кол. вояків 1 УД УНА, Мюнхен 1951.

156. ОУН. Минуле і майбуття. Збірник. Київ, Фундація ім. Ольжича 1993.

157. Д. Квітковський. Боротьба за українську ідею. Збірник публіцистичних творів. Детройт, Нью-Йорк, Торонто 1993.

158. Україна. Наука і культура. Вип. 25, 1991.

159. Дрогобиччина - земля І.Франка. Укр. Архів т. ХХV, Нью-Йорк, Париж 1973, репр. Дрогобич 1993.

160. Т. Гунчак. У мундирах ворога. Київ, "Час України" 1993.

161. М. Прокоп. У сорокаріччя ІІІ НВЗ ОУН. "Сучасність" 1987 (ЛМ, машинопис).

162. В. Верига. Там, де Дністер круто в'ється. Торонто 1974.

164. Лихо з розуму. Портрети 20-и злочинців. Уклав В.Чорновіл. Львів, Меморіал 1991.

165. М. Кушнір. Слова із книги бою. Львів, "Поклик сумління" 1994.

166. E. Misylo. Akcja "Wisla". Dokumenty. Warszawa, Archiwum Ukrainskie 1993.

167. Ваш ход, генерал. Збірка. Київ, "Україна" 1991.

169. П. Пундій. Українські лікарі. Біографічний довідник, кн.1, НТШ. УЛТ ПА, Львів, Торонто 1994.

170. Ю. Борець. У вирі боротьби. Спогади. Київ, "Наукова думка" 1993.

171. Бережанщина у спогадах емігрантів. "Тернопіль" 1993.

173. H. Pajak. Za samostijna Ukraine. Lublin, "Retro" 1993.

174. О. Вітошинська. Непереможний лев. Укр. видавнича спілка, Лондон-Париж 1991.

175. Україна. Наука і культура. Вип. 28, 1994.

176. М. Матвієйко. Чорні справи ЗЧ ОУН. Львів 1962.

177. Ю. Бойко. Євген Коновалець і Осередньо-Східні Землі. 1947 (перевид. 1991).

178. М. Матвієйко. До укр. молоді в діаспорі. 1981 (рік і назва приблизні, з пам'яті).

179. П. Новосад. З Україною в серці. Львів, "Каменяр" 1995.

180. О. Назарук. Зі Львова до Варшави 2-3 жовтня 1939. Львів, НТШ 1995.

181. Українська дивізія "Галичина". Збірник. Київ-Торонто 1994.

183. В. Лига. Великий Любінь. Львів, "Леограф" 1995.

184. В. Братунь. Людина розправляє крила. Львів, книжково-журнальне в-во 1961.

185. О. Тарнавський. Літературний Львів 1939-1944. Львів, "Просвіта" 1995.

186. О. Рубльов, Ю. Черченко. Сталінщина і доля західноукраїнської інтелігенції. Київ, "Наукова думка" 1994.

187. О. Колянчук, М. Литвин, К. Науменко. Генералітет українських визвольних змагань. Довідник. Львів, 1995.

188. З. Книш. Розбрат. Спогади і матеріали до розколу ОУН 1940-41. Торонто 1960.

189. Р. Горак. Таємниці Ірини Вільде. "Дзвін" ч.7, 1995.

191. Західна Україна під більшовиками.Збірник, ред. М.Рудницька. Нью-Йорк, НТШ 1958.

192. М. Литвин, К. Науменко. Історія ЗУНР. І-т українознавства НАН, Львів, "Олір" 1995.

193. Р. Горак. Городок. Історико-краєзнавчий нарис. Львів, "Каменяр" 1995.

194. Книга пам'яті України. Тернопільська обл., 2. Львів, "Каменяр" 1995.

195. П. Содоль. Українська Повстанча Армія 1943-49. Довідник. Нью-Йорк, "Пролог" 1994.

196. Літопис УПА. Нова серія. Київ-Торонто 1995

197. Історія ОУН. Нарис (ЛМ, машинопис, автор невідомий).

198. Б. Мак. Полковник Шелест. "За вільну Україну" 27, 30.4, 4, 7, 14.5.96.

199. Ю. Борець. Шляхами лицарів ідеї і чину (в-во і рік не вказані).

201. М. Сивіцький. Записки сірого волиняка. Львів, 1996.

202. В. Баран, Я. Грицак, Ю. Зайцев та ін. Історія України. Львів, "Світ" 1996.

203. Рогатинська земля. Історія та сучасність. 1 конференція 24-25.3.1995, Львів-Рогатин 1995.

204. П. Арсенич. Родина Шухевичів. Коломия, "Вік" 1995.

205. Культурне життя в Україні. Західні Землі. Документи і матеріали, т.1, 1939-53, т. 2, 1953-66. І-т українознавства НАН, Києв, "Наукова думка" 1995,1996.

206. Україна в минулому. І-т укр. археографії НАН. Вип. VII, Київ-Львів 1995.

207. С. Мудрик-Мечник. СБ революційної ОУН у боротьбі з НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ. Тернопіль 1994.

208. Епіграми Бутумбаса. Шаржі М.Бутовича. Київ 1995.

209. Виставка історичного музею "Ідея і чин". Жовтень 1996.

210. Є. Місило. Повстанські могили. Книга впавших ВО "Сян", т.1, 1944-46 "Укр. архів", Торонто 1995.

212. Конспірація. Підпільне в-во "Пролог" відділу УВО 1929 (під фальшивою окладинкою "Д-р Кіцменталь. Туберкульоза і її лічення. Перемишль 1927").

213. Pavel and Anatol Sudoplatow. Special Tasks. Boston, Toronto, London 1994-95.

214. Б. Казанівський. Шляхом Легенди. Спомини. Укр Видавн. Спілка, Лондон 1975.

215. "Архів" Маланчука (з Горожанки, Дрогоб. енкаведист, парт. працівник).

216. Є. Бачина-Бачинський. Є. Коновалець зблизька. "Літопис Черв. Калини" 3, 1996.

218. П. Мірчук. Революційний змаг за УССД, т. 2. Київ-Торонто-Лондон 1987.

219. Б. Мойник. Є. Коновалець і Українська Військова Організація. Львівський історичний музей. Наукові записки, вип. VII 2, 1996.

220. Матеріали процесу 59-и. Архів СБУ ЛО, П-22753.

223. Г. Лупій. Личаківський цвинтар. Путівник. Львів, "Каменяр" 1996.

224. І. Герета. Теребовля, шлях через віки. Львів, "Каменяр" 1997.

226. Ю. Головатий, Сокільники. Історико-краєзнавчий нарис. Львів. "Каменяр" 1997.

227. Ювілейна книга української Академічної гімназії у Львові, ч.3. Філядельфія-Львів 1995.

228. П. Пундій. Українські лікарі. Біорг. Довідник, кн.2 - лікарі діяспори. НТШ, УЛТ ПА, СФУЛТ, Львів-Торонто 1996.

230. Матеріали процесу 11-и. Справа КГБ 30341, архів СБУ ЛО П-33843.

231. В. Макар. Бойові друзі. Спогади - дії ОУН 1929-45, т.1. Торонто "Гомін України" 1980.

232. Матеріали процесу 15-и. Справа КГБ 1265/39860, архів СБУ ЛО П-8147.

233. В. Василевський. Процес 64-х. (за спогадами Д.Білого "Шлях Перемоги" ..10.1985, Мюнхен). "Галицька Зоря" 12.6.1991

234. Л. Комар. Процес 59-и. Львів, НТШ 1997 (з додатками по відн. до 122)

235. М. Дейчаківський. На визвольних стежках Європи. Київ, "Юніверс" 1997.

236. П. Мірчук. Нарис історії ОУН, т.1, 1920-39. Укр в-во Мюнхен-Лондон - Нью-Йорк 1968.

237. Листа втрат від 1948 до липня 1951 (датовано 20.6.1951) . ЛМ 1303.

238. М. Кальба. Дружини Українських Націоналістів. "За вільну Україну" 13.6.98-?

239. Енциклопедія української діяспори т.4 (Австралія, Африка, Азія). НТШ, НАН, Київ - Нью-Йорк - Чікаго - Мельборн 1995.

240. Альманах УНС 1995. В-во "Свобода" Джерсі-Ситі - Нью-Йорк.

241. С. Куропась. Спогади з України і 60-х рр. в Америці. Нью-Йорк - Париж - Чікаго 1988.

242. В. Волицький. Дещо про Рогатин і про Рогатинську приватну гімназію. "Свобода", Джерсі Ситі 1969.

243. Б. Кравців. Зібрані твори т.1. УВАН, США 1978.

244. Укр. дiаспора. Вид. I-т Соцiологiї НАН. Ред. Енциклопедiї Укр. Дiаспори НТШ (США) ч. 6, 1994.

245. Жовківщина. Історико-мемуарний збірник т.3. Д.Недовіз. Спомини. Жовква-Львів-Балтимор 1997.

246. Д. Шумук. Пережите і передумане. Київ, В-во ім. О.Теліги 1998.

247. М. Мандрик. Стрийщина. Шлях до волі. Стрий, "Просвіта", "Щедрик" 1998.

248. П. Дужий. Степан Бандера - символ нації. ч.2. Галицька видавнича спілка 1997.

249. З. Матисякевич. Синевідсько Вижне. Львів, "Літопис" 1998.

250. Депортації українців та поляків. 1939-50-і рр. Міжнар. наукова конференція 14-17.5.1997. І-т українознавства, Львів 1998.

251. "Українська ідея і чин". Засновник і видавець Ю.Шухевич. Львів, 1998.

252. Р. Василько. Степан Ніклевич, "Вірко". "Шлях перемоги" 26.11.1997.

253. В. Мороз. Микола Вовк, "Андрій". "Шлях перемоги" 26.11.1997.

254. А. Русначенко. Національно-визвольний рух в Україні (50 -90 рр.). Київ, В-во ім. О.Теліги 1998.

255. С. Мудрик-Мечник. Шляхами підпілля революційної ОУН. Причинки до історії Львів, "Універсум" 1997.

257. С. Гаврилюк, В. Кречко. Смерть у криївці. Спогади. Ужгород, "Закарпаття" 1997

258. Незримое сражение. Очерки. Львов, "Каменяр" 1976.

259. П. Содоль. Українська Повстанча Армія 1943-49. Довідник ІІ. Нью-Йорк, 1995.

260. Сім історичних десятиліть ОУН 1929-99. Наукова конференція. Кер. Г.Дем'ян, І-т народознавства НАН 20.1.1999.

261. Р. Загоруйко. Повернення із справжнього пекла.

262. В. Кочкан. Хай святиться ім'я Твоє (українознавство та пресологія ХІХ-ХХ ст.). Кн. 3. Львів, "Фенікс" 1998.

263. Українська журналістика в іменах. Бібл. ім. Стефаника НАН. Ред. М.Романюк. Вип. 4, Львів 1997.

264. Українська журналістика в іменах. Бібл. ім. Стефаника НАН. Ред. М.Романюк. Вип. 5, Львів 1998.

265. Збірник праць науково-дослідного центру периодики бібл. ім. Стефаника НАН Кер. В.Габор. Вип. 5, Львів 1998.

266. Історично-мемуарний збірник Чортківської округи. Укр. архів т.ХХVI. Нью-Йорк - Париж - Сідней - Торонто 1974.

267. Я. Крижанівська. Спогади про В.Щигельського. !999, рукопис.

268. В. Галаса. В. Щигельський - командир сотні УПА "Ударники-4(94а). 1999, рукопис.

270. В. Лаба. Історія села Дев'ятники. Львів, 1996.

272. К. Дмитрук. Приречені. Львів, "Каменяр" 1981.

273. Ю. Мельничук. Плем'я упирів. Київ, "Радянський письменник" 1962.

274. Кроки у тривогу. Збірник. Львів, "Каменяр" 1974.

275. Доповідь нач. УНКГБ Вороніна Грушецькому 7.5.1945. ДАЛО Ф. П3, оп.1, спр.228, арк.168 (копія М.Горбаля).

276. Лицарі поліського підпілля… "Літопис Червоної Калини" 1-3, 1995.

277. Порив. Правда про першу укр. дивізію "Галичина" (УНА). Статті, нариси, спогади. Львів, "Основа" 1994.

278. Мы - граждане России. ОУР, Москва, "Словянский диалог", 1994.

279. S. Pempel. Pod znakiem Lwa i Syreny. Warszawa 1989.

280. Історично-пластовий календар 1987.

281. Список загиблих учасників визвольних змагань с. Кустин, Жидач (з листа Г.Лисака С.Карплюку).

282. Л. Полюга. Шляхами спогадів. Олешки 1990-96, рукопис (комп'ютерний набір).

283. Р. Петрів. Терен в плум'ї. Поезії, переклади. Львів, "Каменяр" 1997.

284. Г. Костюк. Історія села Синьків. Львів 2000.

285. В. Пилип'юк. Івано-Франківщина. Альбом.

286. П. Мiрчук. Роман Шухевич / генерал Тарас Чупринка / Командир Армiї Безсмертних. Нью-Йорк - Торонто - Лондон, 1970.Для часто вживаних періодиків використані скорочення: 

ЗВУ - "За вільну Україну"

ШП - "Шлях перемоги"

ПС - "Поклик сумління"

МГ - "Молода Галичина"

ЛУ - "Літературна Україна"

Інші скорочення:

ДАЛО - Державний архів Львівської обл.

ЛМ - архів Львівського Меморіалу

СБУ - архiв СБУ Львiвської обл.

ЕУ - Енциклопедiя Українознавства

УЛЕ - Українська Лiтературна Енциклопедiя

 
 
File engine/modules/linkenso.php not found.
File engine/modules/linkenso.php not found.

Реклама:

 
Залишити свій коментар: