➤ Початок енциклопедії УПА
 
Дата:     Переглядів: 1 692    Коментарів: 0   |  

Початок енциклопедії УПА

оцінило: 0 люд.
 

В роботi вмiщенi вiдомостi про учасникiв визвольних змагань пiсля 1-ї свiтової вiйни: УВО, ОУН, Карпатської Сiчi, УПА, УГВР, зiбранi з рiзних випадкових джерел протягом довгого часу (бiльше 10 р.), тому мають неповний, хаотичний характер. В одному випадку може бути тiльки прiзвище, в iншому - якiсь другоряднi подробицi i брак основних даних, все залежно вiд джерела. Старався давати перевагу малодоступним та скороминучим джерелам - архiвам, пресi. У довiднику П.Содоля використав в першу чергу тi роздiли, де люди подаються за алфавiтом псевдонiмiв, що значно затрудняє пошук. З "Лiтопису УПА" (використаний тiльки частково) та iн. мемуарних видань розпорошенi вiдомостi збирав у одне мiсце.

А Б В Г Д Є Ж З І Й К Л М Н
О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

ВЖИВАНІ СКОРОЧЕННЯ

АБН - Антибільшовицький Блок Народів

АК - Армія Крайова (пол.)

БСЕ - Большая Советская Энциклопедия

ВБ - Всеукраїнське Братство (ОУН-УПА)

ВВ - Внутренние Войска (сов.)

ВЗ - Великий Збір (ОУН)

ВО - Військова Округа (УПА)

WP - Wojsko Polskie

ВПЖ - Військово-польова жандармерія

ГВШ - Гол. Військовий Штаб

ГОСП - Гол. Осередок Пропаганди (ОУН)

ГПУ - Государственное Политическое Управление (сов.)

ГС - Генеральний Секретарiат (УГВР)

ГУЛаг - Главное Управление Лагерей (сов.)

ГШ - Генеральний Штаб

DP - Displaced Persons (Ді-Пі) - Переміщені Особи

ДСТ - Добровільне Спортивне Т-во (сов.)

ДСУ - Державна Самостiйнiсть України

ДУН - Дружини Українських Націоналістів

ДЦ - Демократичнй Центр

ЕУ - Енциклопедiя Українознавства

ЗОУНР - Західна Область УНР

ЗП УГВР - Закордонне Представництво УГВР

ЗУ - Західна Україна

ЗУЗ - Західноукраїнські Землі

ЗУНР - Західноукраїнська Народна Республіка

КЕ - Крайова Екзекутива (ОУН)

КП/б/У - Комунiстична Партiя /бiльшовикiв/ України

КПЗУ - Комунiстична Партiя Захiдної України

КУК - Конгрес Українців Канади

КУН - Конгрес Українських Націоналістів

ЛВУ - Ліга Визволення України

ЛПI - Львiвський Полiтехнiчний Iнститут

ЛУН - Ліга Українських Націоналістів

ЛУПВ - Ліга Українських Політв'язнів

MO - Milicja Obywatelska (пол.)

НАН - Національна Академія Наук

НВЗ - Надзвичайний Великий Збір (ОУН)

НДІ - Науково-Дослідний Інститут

НРУ - Народний Рух України

НТШ - Наукове Товариство ім. Шевченка

НШ - Начальник Штабу

ОДВУ - Організація Державного Відродження України (амер.)

ООЧСУ - Організація Оборони Чотирьох Свобід України

ОСО - Особое Совещание (сов.)

ОСУЗ - Осереднi i cхiднi укр. землi

ПЕН-клуб - ?

ПЗУЗ - Північно-західні укр. землі

Пiвд.СУЗ - Пiвденно-схiднi укр. землi

Пiвн.СУЗ - Пiвнiчно-схiднi укр. землi

ППШ - Пистолет-пулемёт Шпагина

ПОУЗ - Південно-осередні укр. землі

ПрикВО - Прикарпатський Воєенний Округ

ПСУЗ - Південно-східні укр. землі

ПУН - Провід Українських Націоналістів

РПД - Ручной пулемёт Дехтярёва

РУП - Революційна Українська Партія

СБ - Служба Безпеки (ОУН)

СБУ - Служба Безпеки України

СВУ - Спілка Визволення України

СД - ?

СКВ - Самообvоронний Кущевий Відділ

СКВУ - Світовий Конгрес Вільних Українців

СЛУПВ - Світова Ліга Українських Політв'язнів

СС - Сiчовi Стрiльцi (київська група Є.Коновальця)

СУБ - Союз Українцiв Британiї

СУЗ - Східноукраїнські Землі

СУМ - Спілка Української Молоді

СУНМ - Спілка Української Націоналістичної Молоді

СУОА - Союз Українських Організацій Австралії

СФУЛТ - Свiтова Федерацiя Українських Лiкарських Товариств

ТВ - Тактичний відтинок (УПА)

УАПЦ - Українська Автокефальна Православна Церква

УВУ - Український Вільний Університет

УГА - Українська Галицька Армія

УГКЦ - Українська Греко-Католицька Церква

УДК - Український Допомоговий Комітет

УДП - Українське Державне Правління (уряд 1941 у Львові)

УД УНА - Українська Дивізія УНА

УККА - Український Конгресовий Комітет Америки

УЛТ - Українське Лікарське Товариство

УЛТ ПА - Українське Лiкарське Товариство Північної Америки

УНА - Українська Народна Армія (1945, ген. П,Шандрук)

УНДО - Українське Народно-Демократичне Об'єднання

УНДП - Українська Народно-Демократична Партiя (?)

УНК - Український Національний Комітет

УНО - Українське Народне Об'єднання

УНР - Українська Народна Республіка

УНРА - Українська Народно-Революційна Армія (Т.Бульби, 1943)

УНРада - Українська Народна Рада

УРРРА-IРО - ?

УНС - Український Народний Союз (заснований в Півн. Америці 1894

УПЦ - Українська Православна Церква

UB - Urzad Bezpeczenstwa (аналог КГБ)

УСДРП - Українська Соціал-Демократична Робітнича Партія

УСС - Українські Січові Стрільці

УХДП - Українська Христiянсько-Демократична Партiя

УХДФ - Український Христiянсько-Демократичний Фронт

УЦК - Український Центральний Комітет

ФНЄ - Фронт Національної Єдності

ФРН - Федеративна Республiка Нiмеччина

ЦВК - Центральний Військовий Комітет

ЦПУЕ - Центральне Представництво Української Емiграцiї

ЧА - Червона Армiя

ЧК - Чрезвычайная Комиссия (попередниця ГПУ, НКВД)

ЦЕСУС - Центральний союз укр. студенства

ЧК - Чрезвычайная Комиссия (сов.)

ЧУГА - Червона Українська Галицька Армія

ШВО - Штаб Військової Округи (УПА)

 
 
File engine/modules/linkenso.php not found.
File engine/modules/linkenso.php not found.

Реклама:

 

Схоже за змістом:

Залишити свій коментар: