Наука

Словник антисуржика на тему наука:

Неправильно

Правильно

Було тільки два урока Було тільки два уроки
Ведуча організація Провідна організація
Виставки нових поступлень є в любій бібліотеці Виставки нових надходжень є в будь-якій бібліотеці
Вищий учбовий заклад Вищий навчальний заклад
Вів себе достойним чином Поводився гідно (шанувався )
Від семидесяти відніми 25 Від сімдесяти відніми 25
Давайте привітаємо юбіляра з шестидесятиріччям Привітаймо ювіляра з шістдесятиріччям
Закінчив політехніку по спеціальності Закінчив політехніку за спеціальністю
Знаходиться в друку Друкується
Лекції по математиці Лекції з математики
Минулорічна практика Торішня практика
Напам'ять вивчив чотири рядка Напам'ять вивчив чотири рядки
Наукова ступінь Науковий ступінь
Об'єм знань Обсяг (обшир) знань
Область науки Галузь (сфера) науки
Отримати освіту Здобути освіту
Примірні вправи Типові вправи
Проводили цікаві вечора Проводили цікаві вечори
У цій сфері жінки займають 52 відсотка У цій сфері жінки становлять 52 відсотки
Учений ступінь Науковий ступінь
Нашi дiти тоже вчаться в музикальнiй школi Нашi дiти також вчаться у музичнiй школi
Документи можете здавати в любий технiкум Документи можете подавати в будь-який технiкум
Напиши заяву директору Iвану Петровичу Коваленко Напиши заяву директоровi Iвановi Петровичу Коваленковi
Брат поступив у желiзнодорожний технiкум Брат вступив до залiзничного технiкуму
Училище випускає штамповщикiв Училище випускає штампувальникiв
Учителя прийшли Учителi прийшли
Учнi приймають участь у рiзних гуртках Учнi беруть участь (працюють) у рiзних гуртках
Клас дижурить по столовiй Клас чергує в їдальнi
На батькiвських зборах було бiля двiстi чоловiк На батькiвських зборах було приблизно двiстi (до, близько двохсот) осiб
На вечiр прийшли бувшi учнi На вечiр прийшли колишнi учнi
Нашiй вчительцi подарили самi кращi квiти Нашiй вчительцi подарували найкращi квiти
В адрес вчительки було сказано багато хорошого Про вчительку було сказано (сказали) багато хорошого
Нашому практикантовi без малого 28 рокiв Нашому практикантовi незабаром 28 рокiв
Замiну урокiв провели згiдно наказу директора Замiну урокiв провели згiдно з наказом (вiдповiдно до наказу) директора
Рахую, що розклад треба скласти по-другому Вважаю (мiркую, думаю), що треба скласти розклад по-iншому (iнший розклад)
Учнi краще взнали iсторiю краю Учнi бiльше дiзналися про iсторiю (пiзнали, вивчили iсторiю) краю
Це сама важлива тема Це найважливiша тема
Заставляє вчити напам'ять Примушує вивчати (вчити напам'ять)
По цих роздiлах буде контрольна робота З цих роздiлiв буде контрольна робота
Цi помилки зустрiчаються часто Цi помилки трапляються часто
По всiм питанням ти дав вiрну вiдповiдь На всi запитання ти дав правильну вiдповiдь (правильно вiдповiв)
Його вiдповiдь вартує самої вищої оцiнки Його вiдповiдь заслуговує найвищої оцiнки
Нiхто, навiть самi кращi учнi, не рiшили цiєї задачi Нiхто, навiть найкращi учнi, не розв'язали цiєї задачi
Чому рiвняється цей вираз? Чому дорiвнює цей вираз?
Ти попутав усi правила Ти переплутав (сплутав) усi правила
Докажи теорему Доведи теорему
Допишiть два нуля Допишiть два нулi
Напишiть двi строчки Напишiть два рядки
Завдяки запiзненню одержав зауваження Через запiзнення одержав зауваження
Не мiшайте працювати в класi! Не заважайте працювати в класi!
Тихше! Тихо!
Давайте працювати! Працюймо!
Шевелiть мозгами! Помiзкуйте (помiркуйте)!
Перевернiть сторiнку Перегорнiть сторiнку
Розкрийте книжку на сторiнцi ... Розгорнiть книжку на сторiнцi ...
Вiдкрийте у класi вiкно! Вiдчинiть у класi вiкно!
Хто знає, пiднiмiть руку Хто знає, пiднесiть руку
Не став на парту портфель! Не клади на парту портфель!
Треба стерти дошку Треба витерти дошку (зiтерти з дошки)
Говори дальше Продовжуй
Коротше кажучи Коротко кажучи
А тепер бистро на перерив! А тепер швидко на перерву!
Вася! Славiк! Не стiйте на сквозняку! Васильку! Славчику! Не стiйте на протязi!
Закрийте дверi - сквозняк! Зачинiть дверi - протяг!
Висловлюю мою власну думку Висловлюю власну думку
Не виконав завдання iз-за хвороби Не виконав завдання через хворобу (тому що хворiв)
Виконав це по дорученню вчителя Виконав це за дорученням вчителя
Менi повезло: мене не визивали до дошки Менi пощастило: мене не викликали до дошки
Моя завiтна мрiя - вчитися Моя заповiтна мрiя - вчитися
Моя автобiографiя потрiбна? Автобiографiя потрiбна?
Намагаюся заповнити пробiли у своїх знаннях Намагаюся заповнити прогалину у своїх знаннях
Коли здаєте iспит? Коли складаєте iспит (екзамен)?
Було два семiнара Було два семiнари
Провели три конкурсних екзамена Провели три конкурснi екзамени (iспити)
Лекцiї починаються в вiсiм годин Лекцiї починаються о восьмiй годинi
Завтра в унiверситетi день вiдчинених дверей Завтра в унiверситетi день вiдкритих дверей
Бiльша половина студентiв Бiльше нiж (як) половина студентiв
Учбовий корпус недалеко Навчальний корпус недалеко
Чи маєте пропуск до учбового корпусу Чи маєте перепустку до навчального корпусу?
Завтра залiк по археологiї Завтра залiк з археологiї
Давай зачотку! Давай залiкову!
Вiн наш ведучий учений Вiн наш провiдний учений
В якiй областi знання проводите дослiдження? В якiй галузi знання проводите дослiдження?
По нашiй кафедрi є два спiвшукачi На нашiй кафедрi є два пошукувачi
Дисертант по цiй темi має декiлька статей Дисертант на цю тему має декiлька статей
Прийшов вiдзив на автореферат Надiйшов вiдгук на автореферат
Толковий спецiалiст Розумний фахiвець