У ДIЛОВИХ ДОКУМЕНТАХ


Неправильно

Правильно

В перших числах квітня На початку квітня
В письмовій формі На письмі, у писемній формі
В порядку навантаження Як навантаження
Вкладати інвестиції Вкладати кошти
Давати добро Схвалити
Затвержено положення Затверджено положення
Накладна плата Післяплата
Намічається робота Плануємо, проектуємо, програмуємо, передбачаємо роботу
Приймати до відома Брати (взяти) до відома
Приймати рішення Вирішувати
Прийняти до уваги Взяти до уваги
Об'ява Оголошення, об'ява
Справка Довiдка
Доклад Доповiдь (повiдомлення)
Виписка з протоколу Витяг iз протоколу
Пояснююча записка Пояснювальна записка
Довiренiсть Доручення
Явочний лист Реєстрацiйний листок (список) присутнiх
Командировочне посвiдчення Посвiдка про вiдрядження
Рощотна вiдомiсть Розрахункова вiдомiсть
Мнима угода Фiктивна угода
Подача документа Подання документа
Пiдготуйте ходатайство Пiдготуйте клопотання
Бланки на iсходi Бланкiв залишилося обмаль
Його пiдпис завiрено Його пiдпис засвiдчено
Розположення статей у звiтi Розмiщення статей у звiтi
Запросити вiд заявителя Зажадати вiд заявника
Нужденнi члени сiм'ї Члени сiм'ї, що потребують допомоги
Його лишили прав власностi Його позбавили прав власностi
До об'єктiв власностi вiдносяться винаходи... До об'єктiв власностi належать винаходи...
Документ включає важнi вiдомостi Документ мiстить важливi вiдомостi
У звiтi зустрiчаються прорахунки У звiтi трапляються прорахунки
Предоставляється право позачергового встановлення телефону Надано право позачергового встановлення телефону
Получений значний економiчний ефект Одержано значний економiчний ефект
Певну долю витрат приймає на себе власник Частину (частку) витрат бере на себе власник
Експертиза повинна бути проведена на протязi 12 мiсяцiв Експертиза повинна бути проведена упродовж (протягом) 12 мiсяцiв
Впровадження в оборот Впровадження в обiг
Винахiд за своїм змiстом протирiчить суспiльним iнтересам Винахiд своїм змiстом суперечить суспiльним iнтересам
Зложити свої повноваження Скласти свої повноваження
Створено сiтку пiдприємств Створено мережу пiдприємств
Продовження буде Далi буде
В остаточнiм рахунку У кiнцевому пiдсумку
Президентом приноситься присяга Президент присягає