-

СЛОВНИК


  Неправильно Правильно

- А -

 
автопогружчик автонавантажувач
а іменно а саме
арбуз кавун
арменін вірменин
Арменія Вірменія

- Б -

 
бабочка метелик
бабушка бабця, бабуся, бабуня
багаточисельний, багаточисленний численний
балувати розпещувати
банкрот банкрут
бастувати страйкувати
безбілетний пасажир безквитковий пасажир
безграмотна людина неграмотна людина
беззаперечні докази неспростовні докази
безналічний безготівковий
безопасний безпечний
без толку даремно, марно, без пуття
безумний божевільний, скажений
бессрочний безстроковий
бистро швидко
битком набитий вщерть наповнений, переповнений
битком набито повно-повнісінько, напхано, напхом напхано
білетна каса квиткова каса
більше всього найбільше, понад усе, більше за все
більше чим більше ніж
ближайший найближчий
бігло ознайомитися побіжно ознайомитися
бігло читати швидко читати
біжучий рік поточний рік
блінчик млинець
блюдечко тарілочка
бодрий бадьорий
болільщик, болільник уболівальник
болтати язиком теревенити, молоти язиком, плести язиком
болтавня балаканина
больниця лікарня
больничний лікарняний, в офіційному мовленні - листок непрацездатності
братський привіт братерський привіт, але братська могила
брачний шлюбний
бритися голитися
брюки штани
брючки штанці
бувший колишній
бувший у користуванні уживаний
буде сказано нижче скажу згодом (далі)
будто наче, мов, ніби, немов
букашка комашка, комашина
булавка шпилька
бурно бурхливо
буси намисто, коралі
бутилка пляшка
буханка хліба хлібина, буханець хліба

- В -

 
варежка рукавичка
в більшій мірі більшою мірою
в більшості випадків здебільшого
ввести в склад ввести до складу
ввиду цього через це
в даний момент у цей момент
в даному випадку у цьому разі, у цьому випадку
в двох словах двома словами
в деякій мірі деякою мірою
в добру путь! щасливої дороги!
вдруг раптом
ведучий (інженер) провідний (інженер)
великан велетень
венгерський угорський
Венгрія Угорщина
вечером ввечері
в залежності залежно
взамін замість
взаперті під замком
в значній мірі значною мірою
взяти напрокат випозичити
взятка хабар
взяточник хабарник
виводи висновки
видержка з протоколу витяг з протоколу
визивати викликати
визов виклик
вийти зі себе втратити витримку (самовладання), дратуватися
виключатель вимикач
виключати світло вимикати світло
вилка виделка
винімати виймати
ниносливий витривалий
винуватий винний
виписка з протоколу витяг з протоколу
вип'ялити очі витріщити (вирячити, вилупити) очі
висказуватися висловлюватися
вищий учбовий заклад вищий навчальний заклад
віддихати відпочивати
відзив відгук
відказуватися відмовлятися
відклонити пропозицію відхилити пропозицію
відкривати книжку розгортати книжку
відкритка листівка
відложити засідання відкласти засідання
відмінити скасувати
від несподіванки з несподіванки
відноситися легковажно ставитися легковажно, легковажити, злегковажити
відповідно з наказом (ухвалою) відповідно до наказу (ухвали)
відпочивший той, хто відпочив
відправна точка початок
від радості з радості
відстань від мене відчепись від мене
підток відплив
від часу до часу час від часу
відчислення відрахування
відчитати за провину вичитати (кому), вишпетити (кого)- прочитати мораль
відчитатися прозвітувати
військова підготовка військовий вишкіл
вірна думка слушна думка
вірьовка мотузка
вішалка вішак
в його честь на його честь
в кінці кінців зрештою, врешті-решт, кінець кінцем
вкладати інвестиції вкладати кошти
включати світло вмикати світло
включати телевізор вмикати телевізор
в кращому випадку в найкращому разі (випадку)
вкругову навколо, по колу
вкусний смачний
в минулому році торік, минулого року
в міру можливостей на скільки можливо
вмішуватися втручатися
в молоді роки замолоду
в найближчий час незабаром, невдовзі, найближчим часом
в недалекому майбутньому незабаром, невдовзі
в недалекому минулому зовсім недавно
внештатний позаштатний
внедряти впроваджувати
вобще взагалі
в общем загалом
водітєть водій
водочний горілчаний
возраст вік
волни хвилі
волокита тяганина
воплощати втілювати
воротнік комір
воротнічок комірець
восємдесять вісімдесят
воспитувати виховувати
в остаточному рахунку у кінцевому підсумку
в певній мірі певною мірою
в першу чергу насамперед, передусім
в повній мірі повною мірою
в разі необхідності коли буде потреба
вредний шкідливий, поганий
в рівній мірі порівну
в розстрочку у кредит
вроді як, ніби, на зразок, наче
всевозможний всеможливий
все рівно байдуже, однаково
в силу обставин через обставини, з огляду на обставини
в стані сп'яніння в нетверезому стані
всього доброго на все добре
в якому смислі в якому значенні (сенсі)

- Г -

 
гардеробщиця гардеробниця
гвоздь цвях
Германія Німеччина
главний головний
гладити (білизну) прасувати (білизну)
глазний очний
глиба брила
гнильйо гниль, гнилизна
говядина яловичина,воловина
годовщина річниця
головка голівка
головокружіння запаморочення
голольод ожеледиця
горбушка окраєць, окрайчик, крайчик, цілушка
горка гірка
горлишко (людини) горлечко
горлишко (глечика) вінця
горнична покоївка
горніст сурмач
город місто
городський міський
горсть жменя, пригоршня
горшок горщик
гостинниця готель
готовити готувати
градусник термометр
гражданський одяг цивільний одяг
гречневий гречаний
громадянський шлюб цивільний шлюб
грудінка грудинка
гружчик вантажник
грузити вантажити
грузовик вантажна машина, вантажівка
гусиний гусячий

- Д -

 
давайте напишемо напишімо
давайте привітаємо привітаймо
давати добро схвалювати, підтримувати, погоджуватись, згоджуватись
давати клятву присягати
давати показання свідчити
дай Бог здоров'я дай Боже здоров'я
давлення (кров'яне) тиск (кров'яний)
даже навіть
дальнобойний далекобійний
даром даремно (витрачати сили); задурно, безкоштовно (отримати річ)
дважди двічі, два рази
два відсотка (дня, мільйона) два відсотки (дні, мільйони)
два роки назад два роки тому
25,3 відсотків 25,3 відсотка
два ненормативних вислови два ненормативні вислови
двойочник двійочник
дворнік двірник
двух двох
двухкомнатний двокімнатний
денна виручка денний виторг
день за днем день у день
деякий час якийсь час
дєвочка дівчина, дівчинка
дєдушка дідусь, дідуньо
дєтська коляска дитячий візок, візочок
дєтська площадка дитячий майданчик
дєтський приют дитячий будинок, сиротинець
диван-кровать диван-ліжко
диву даєшся не надивуєшся
дира, дирка діра, дірка
дирижор диригент
диктовка диктування
дискутирувати дискутувати
дишло дишель, дишля
діватися щезати, зникати
діюче законодавство чинне законодавство
для наглядності для унаочнення (увиразнення)
днєвальний днювальний
добавити додати
добавляти додавати
добитися резутьтатів домогтися (досягти) результатів
довіреність доручення
довірчивий довірливий
до востребовання до запитання
договоритися домовитися, дійти згоди
догожати догоджати
дозировка дозування
доказувати теорему доводити теорему
доклад доповідь, повідомлення
докладувати доповідати
долг обов'язок
долгосрочний довгостроковий, довготерміновий
должна повинна
должность посада
дома вдома
до основанія вщент
допустим припустим
дорога ціна висока ціна
дорожка доріжка, хідник
досита вволю, досхочу
доска дошка
до цих пір досі
древні народи стародавні (давні, прадавні) народи
дрожжі дріжджі
друга сторона медалі зворотний (інший, другий) бік медалі
другим разом іншим разом
другими словами інакше кажучи, іншими словами
друг друга знати один одного знати
дрябла шкіра в'яла шкіра
дубльонка шкірянка
дьоргати шарпати, смикати

- E -

 
екіпіровщик екіпірувальник

- Є -

 
єдинодушно одностайно
єжевіка ожина
єлє ледве, ледь
є смисл є рація, є сенс

- Ж -

 
жалоба скарга
жарений смажений
жарке печеня
жати (на кнопки) тиснути (на кнопки)
жєлезнодорожний залізничний
жєлєзнодорожник залізничник
желудок шлунок
жемчужний перловий
жемчуг перли
женщина жесть
жесть бляха
жестяний бляшаний
жжога печія
жила площа житлова площа
жовтуха жовтяниця
жодним чином аж ніяк
жорсткий контроль суворий контроль
жорсткі рамки вузькі рамки
жулік шахрай

- З -

 
забастовка страйк
забастовщик страйкар
забивчивий забудькуватий
забор паркан (тин, огорожа)
забота турбота
за браком часу через брак часу
завернути в папір загорнути у папір
завидувати заздрити
зависть заздрість
завідуючий кафедрою завідувач кафедри
завірити підпис засвідчити підпис
завітний заповітний
завтрак сніданок
заготовщик заготівельник
за границею за кордоном
заграничний закордонний
загружений завантажений
задіяти залучити
заказ замовлення
заказати замовити
заказний лист рекомендований лист
заключення висновок, закінчення
заключити договір укласти угоду, підписати договір
закройщик закрійник
закрома засіки
закупочний закупівельний
залишити в спокої не турбувати, дати спокій, дати чисту годину
залишитися без змін не зазнати змін
заложити закласти
замешкатись забаритись
замужем заміжня
заніматися займатися
за останній час останнім часом
западня пастка
запчасті запчастини
зап'ятнаний заплямований
засипати пізно засинати пізно
заслуговує уваги вартий уваги
заставляти (вчитися) примушувати (вчитися)
захищати свою точку зору стояти на своєму
захлопнути двері зачинити (затріснути) двері
зачим навіщо
зачот залік
зберкасса ощадкаса
зберкнижка ощадкнижка
зболтати збовтати
зборочний складальний
зверх плану понад план
звонити дзвонити
згущонка згущене молоко
здавати іспит складати іспит
здача з суми решта
з достоїнством з гідністю
земляніка суниця
зеркало дзеркало
зйомка знімання, фільмування
з кожним роком щороку
знати толк (в чому) розумітися (на чому)
знаходиться в безпеці бути в небезпеці
знімати квартиру винаймати квартиру
знобить морозить
зонт парасоля
з тих пір відтоді, з (від) того часу
з усіх ніг щодуху, з усієї сили

- I -

 
ігровий гральний
ігрушка іграшка, забавка
із закритими очима із заплющеними очима
ізвращати перекручувати (слово), спотворювати (думку)
іменно так власне так
іначе інакше
іногда іноді
іностранець іноземець
іностранний іноземний
іноязичний іншомовний
інтелегент інтелігент
інциндент інцидент
іншими словами інакше кажучи
іскренний щирий
існуюча криза сьогоднішня (сучасна), теперішня криза
ісполнітєльний виконавчий, сумлінний
ітак отже, таким чином
і так дальше і так далі
іти по вулиці іти вулицею

- Ї -

 
їда їжа

- Й -

 
йожик їжачок
йолка ялинка

- К -

 
кажеться здається
каждий кожний, кожен
каменщик муляр, каменяр
капля крапля
капризний вередливий
карман кишеня
картофельний картопляний
картошка картопля
касатися стосуватися (чогось); доторкатися (до чогось)
касір касир
качеля гойдалка
квитки продаються квитки можна придбати
керосин гас
керуючий відділом керівник відділу
кидатися у вічі впадати в очі
кинжал кинджал
кинутися у вічі впадати у вічі (в око)
кирпіч цегла
кислород кисень
кладбище кладовище, цвинтар
клубніка полуниця
ключове (завдання) головне, важливе (завдання)
книжний книжковий
ковйор килим
коврижка медяник
коврова дорожка килимова доріжка
когті кігті
кожний раз щоразу
колечко перстеник, перстенець
кольцо перстень
командировка відрядження
командуючий армією командувач армії
компроментувати компрометувати
кому не лінь кому тільки забажається, кому не ліньки, хто тільки захоче, хто не лінується
конєчно звичайно
константувати констатувати
коньки ковзани
копірка калька
корзина кошик
корочка шкірочка
косичка кіска
костний кістковий
к'отрий котр'ий
кошельок гаманець
коротше кажучи якщо коротко, то
кража крадіжка
крайні міри надзвичайні заходи
крановщик кранівник
красавіца красуня
красити фарбувати
кращі з кращих найкращі з-посеред інших, перші серед найкращих
креветочний креветковий
круглодобово цілодобово
куди не йшло добре, гаразд, нехай (хай) уже так
кружевний мереживний
кружка кухлик,горнятко
кружок гурток
крупний великий, видатний, значний
куда куди
куди не йшло добре, гаразд, нехай (хай) уже так
кукла лялька
кукуруза кукурудза
кукурузний кукурудзяний
купля-продажа купівля-продаж
купляти купувати
куриний курячий
куча купа

- Л -

 
лагер табір
ладити між собою жити у згоді (у злагоді, без чвар)
ладоня долоня
лакомство ласощі
ландиш конвалія
лапонька голубонька,ясонька
лєзвіє лезо, бритвочка
лєнта стрічка
лєстнічна клетка сходова клітка
лихорадить лихоманить, морозить
лишати (слова) позбавляти (слова)
лишній зайвий
лікарство ліки
лікйор лікер
лімітірований лімітований
лінтяй ледар
лісозаготівка лісозаготівля
лісополоса лісосмуга
ліфтьор ліфтер
лічити (хворого) лікувати (хворого)
лічно особисто
любий будь-хто, будь-який, який-небудь, всякий, кожний, перший-ліпший
любимець улюбленець
любимий співак улюблений співак
любимиця улюблениця
любо подивитись є на що подивитись
льготи пільги

- М -

 
майський травневий
малиш малий, малюк
малолєтка малолітній
мальчик с пальчик хлопчик-мізинчик
медвідь ведмідь
мелькнути майнути, промайнути
мельком побіжно, між іншим
мені кажеться мені здається
мені повезло мені пощастило (поталанило)
менша половина менша частина
металічний металевий
металолом металобрухт
мєлоч дрібні, дрібняки, копійки
мех хутро
між іншим принагідно
міроприємство захід, справа
мішає працювати заважає працювати
мнима угода фіктивна (нереальна) угода
мова йде йдеться (про що)
молодожони молодята, молоде подружжя
морковка морквина, морквинка
мрамор мармур
мраморний мармуровий
між тим тим часом
мішати (працювати) заважати (працювати)
молодчина молодець
моча сеча
мочовий пузир сечовий міхур
мужський чоловічий
мускули м'язи
мусор сміття
мусорнік смітник
мягкий м'який
мявкати нявкати
мяв-мяв няв-няв

- Н -

 
навик, навики навичка, навички
навоз гній
наволочка пошивка
нагрузка навантаження
надвигатися насуватися
на днях цими днями
надобність потреба
надоїдати набридати, обридати, надокучувати
на дому вдома
нажимати натискати
на заключення на закінчення, наприкінці, підсумовуючи
на зворотній стороні на звороті
на ісході обмаль, трохи, мало
наказати покарати
накінець нарешті
накладною платою післяплатою
налажений налагоджений
належить зробити слід (треба) зробити
налог податок
намікати натякати
нанести шкоди завдати шкоди
наоборот навпаки
на перших порах спочатку
напечатаний надрукований
напор (води) тиск (води)
направляти скеровувати, звертати, спрямовувати
напролом пробоєм
на протязі (тижня, року) упродовж, протягом (тижня, року)
напряму просто
нарочно навмисне
наряд вбрання
насікомі комахи
насморк нежить
настольний настільний
настоювати (на своєму) наполягати (на своєму)
наступні факти такі (отакі) факти
нахватати нахапати
находити знаходити
не вартує уваги не заслуговує на увагу (уваги), не вартий уваги
невільно сказав мимоволі сказав
не віриться не ймемо віри
невпопад говорити не до ладу (не до речі) говорити
не в силі нам не під силу, нам не сила
негодування обурення
не грає ніякої ролі не має ніякого значення
не дивлячись на... незважаючи на...
недостаток вада, хиба, недолік, огріх
незамужем незаміжня
нездоровиться йому він нездужає
нема необхідності немає потреби, не треба, не варто, не слід
нема смислу нема (немає) рації (сенсу)
не мати відношення до справи не стосуватися справи
не можна обійти мовчанням не змовчати
ненав'ижу нен'авиджу
непонятно незрозуміло
не по собі ніяково, незручно
неприродний непридатний
не приходиться не доводиться
нерадивий працівник недбалий працівник
не рахуючись (з чим) незважаючи, невважаючи (на що)
нерушимість непорушність
не становить проблеми не важко
нести відповідальність бути відповідальним
нести збитки зазнавати збитків (втрат), мати збитки (втрати)
неудобно незручно, не випадає
ні гу-гу ані чичирк, ні пари з вуст
ніхто інший більше ніхто
ногті нігті
ножка ніжка
ножниці ножиці
ноль нуль
носитель носій
носить прізвище чоловіка має прізвище чоловіка
носки шкарпетки
нуждатися потребувати матеріальної допомоги, поради

- O -

 
обезболюючі засоби знеболювальні засоби
обезжирене молоко знежирене молоко
обезоружити обеззброїти
об'єм валової продукції обсяг валової продукції
об'єм робіт обсяг робіт
обжалувати оскаржити
обільний рясний, сильний, численний
обіщати обіцяти
облако хмара
область галузь (виробництва), сфера (науки)
область застосування сфера застосування
облачний хмарний
облегчити полегшити
обнаружити виявити
обнищання зубожіння
обов'язково прийду неодмінно прийду
обої шпалери
обоїх, обоїм обох, обом
оболочка оболонка
обосновати обґрунтувати
оборудувати обладнати
обрадувати втішити
обув взуття
обувний взуттєвий
обходчик обхідник
общественний громадський
об'ява оголошення
об'явити оголосити
об'яснити пояснити
ограбити пограбувати
один в один добірний
один і той же той самий
одівати одягати
одіяло ковдра
одобрити схвалити
одуматись схаменутися, отямитися, спам'ятатися
озаглавити назвати
оказати допомогу надати допомогу
опасний небезпечний
опинитися в дурнях пошитися в дурні
опознавальний розпізнавальний
опреділити визначити
опровергати спростовувати
осадки опади
осадок осад
освоїтися призвичаїтися, звикнути до...
осмотр огляд
особняк власний будинок
остальні інші
остановка зупинка
особиста справа (у відділі кадрів) особова справа
отбойний відбійний, вибійний
отвьортка викрутка
откритка листівка, карточка
оточуюче середовище навколишнє середовище, довкілля
отпуск відпустка
отримати освіту здобути освіту
охватити охопити
охота полювання, лови
оціночний оцінний
ошибочно помилково

- П -

 
падати в обморок непритомніти (втрачати свідомість)
пайка паяння
пайщик пайовик
палочки палички
парикмахер перукар
паспортістка паспортистка
пасти смертю хоробрих полягти як герой
паяльщиця паяльниця
перегружений перевантажений (роботою), переповнений (транспорт)
перекличка переклик
переключатель перемикач
переписка листування
переписуватися листуватися
перерив перерва
переросход перевитрата
пересажувати пересаджувати
перетворювати в життя втілювати в життя
перехресток роздоріжжя, перехрестя
перечень перелік
перечислити перелічити, перераховувати
перчатка рукавичка
перше всього перш за все, насамперед
першим ділом насамперед, передусім, щонайперше
печоночний печінковий
пирожок пиріжок
підготовити підготувати
піджелудочна желєза підшлункова залоза
під кінець наприкінці, наостанку
підложити підкласти
піднімати проблему порушувати проблему
піднос таця
підодіяльник пішва
підписатися на газету передплатити газету
підписка передплата
підростаюче покоління юнь, молодь
підходящий відповідний, слушний, придатний
під стать до пари
пітательний поживний
пішком пішки
пішла по справах пішла у справах
планіровка планування
платочок хусточка, хустинка
плащ-палатка плащ-накидка, плащ-намет
плісіровка плісе
плодотворний плідний
плотник тесляр
побіда перемога
побідити перемогти
побідний переможний
побритися поголитися
повальний суцільний, поголовний
повинуватися коритися (кому), слухати (кого)
повістка денна порядок денний
повод привід
повредити нашкодити
по всім правилам за всіма правилами
по всякому поводу з усякого приводу
подавляюща кількість переважна кількість
подарити подарувати
подарок подарунок, гостинець
подарочний подарунковий
по дєшовке дешево
подивитися фільм переглянути стрічку
по ділам служби у справах служби
подорожати подорожчати
подоходний податок податок з прибутку, прибутковий податок
по-другому по-іншому
пожилий старшого віку, в літах
по закінченні закінчивши
по закону за законом
по замовленню на замовлення
по запрошенню на запрошення, за запрошенням
позвати покликати
позвонити подзвонити
по змісту за змістом
по імені і по батькові на ім'я і по батькові
пока поки, заки
пока (прощання) будь здоров, бувай
по крайній мірі принаймні, щонайменше
покрасити пофарбувати
полднік полуденок, підвечірок
положити покласти
полоска смужка, пасмо
получається виходить, вдається
получати отримувати, одержувати, діставати
получка зарплата, платня
Польща Польща
помимоволі мимоволі
по можливості якщо можливо
по необхідності з (конечної) потреби
понятно зрозуміло
попасти в аварію потрапити в аварію
попередити пожежу запобігти пожежі
попередити хворобу запобігти хворобі, відвернути хворобу
пополам наполовину, по половині
по понеділках щопонеділка
по порядку по черзі, послідовно
по пошті поштою
попугай папуга
попугайчик папужка
по просьбі на прохання
порядка сто осіб приблизно сто осіб
порчений зіпсований
поскользнутися послизнутися, посковзнутися
послідній останній
посне масло олія
поставляти доставляти, постачати
поставщик постачальник
постановка питання підхід до питання
постійно діюча виставка постійна виставка
посторонній сторонній
поступати вступати (до вузу), чинити (благородно), надходити (про товар)
поступила заява надійшла заява
посуда посуд
посьолок селище
по тій причині тому, через те
потрохи нутрощі, тельбухи
по формі за формою
похожий схожий (на кого), подібний (до кого)
по цьому поводу з цього приводу
почасовий погодинний
почва ґрунт
почка нирка
почому скільки коштує, по скільки
почті майже
по якому питанню у якій справі
поясниця поперек, крижі
пояснююча записка пояснювальна записка
правити бал порядкувати
правка виправлення
предвидіти передбачити
предохранітєль запобіжник
предписання припис
предсідатель голова
пред'явити подати
прецендент прецедент
прибильний прибутковий
прибори прилади
привичка звичка
пригати скакати
приглашати запрошувати
пригнути стрибнути
приговор присуд, вирок
при допомозі за допомогою
признавати визнавати
признак ознака
приїзжати приїжджати
прийомний приймальний
прийомщик приймальник
приймати до відома брати до відома
приймати до уваги брати до уваги
приймати міри вживати заходів
приймати резолюцію ухвалити резолюцію
приймати рішення вирішувати
приймати участь брати участь
прийти в голову спасти на думку (на гадку)
прийти до висновку діти висновку, зробити висновок
прийшла удача пощастило, поталанило
прийшлося довелося
прикласти зусиль докласти зусиль
приложеніє додаток
приміняти застосовувати
при необхідності якщо є потреба
принімати приймати
приносити вибачення просити вибачити, перепрошувати
приносити шкоду завдавати шкоди
принуждати примушувати, силувати
принципіальний принциповий
при першій можливості при першій нагоді
приступати (до чого) розпочинати (що)
присядьте прошу сідати; сідайте, будь ласка
при таких умовах за таких обставин, у таких обставинах
приусадєбний присадибний
приходить на думку спадає на думку
приходиться працювати доводиться працювати
прихожа передпокій
прицеп причіп
приют притулок
прівет привіт, здоров (як вітання)
пробіли прогалини
пробка (до пляшки) корок
провірка перевірка
провіряти перевіряти
провода дроти
продавщиця продавець
продажа продаж
продвигатися просуватися
прожиточний прожитковий
проізводство виробництво
прораб виконроб
просипатися прокидатися
просквозити протягнути
прослойка прошарок
простиратися тягнутися, сягати
простіше всього найпростіше
простіший простого найпростіший, простісінький
просто-напросто просто, всього-на-всього, запросто
просторний просторий
протирічити суперечити
профсоюз профспілка
профсоюзний білет профспілковий квиток
прочий інший
прошлий минулий
пуговичка ґудзичок
пуля куля
пустяк дурниця (пусте)
пчола бджола
пшонний пшоняний
пятно пляма
п'ятьорка п'ятірка

- Р -

 
радувати око тішити око
ранком зранку, вранці
рахувати, що вважати, гадати, думати, міркувати, що
регістратура реєстратура
регістрація реєстрація
регуліровщик регулювальник
редіска редиска, редька
резина ґума
ремень ремінь
ремешок ремінець, ремінчик
ремонтірувати ремонтувати
решотка ґрати
ржаний житній
рижий рудий
рискувати ризикувати
ричаг важіль
рідко траплятися зрідка траплятися
річний транспорт річковий транспорт
рішаючий вирішальний
рішити задачу розв'язати, вирішити задачу
робити уборку прибирати
Ровно Рівне
роговиця ока рогівка ока
роди пологи
родильний будинок пологовий будинок
рожениця породілля
розбалуваний розпещений
розвал розпад
розвернутий розгорнутий
розвісний на вагу
розводящий ключ розвідний ключ
розжати розтиснути, розтулити (руку), розціпити (зуби)
роздається голос розлягається, лунає голос
роздягалка роздягальня
розкрити книгу розгорнути книгу
розмова продовжується розмова триває
рознічна ціна роздрібна ціна
розположення розміщення
розпоряження розпорядження
розсосатися розсмоктатися
розсрочка кредит
розстроєний засмучений (про людину), розладнаний (про апарат)
розсуждати розмірковувати
росходи видатки, витрати
рубашка сорочка
рукою подати поблизу, недалеко (ходити)
руль кермо
рядишком, рядом поряд, поруч

- С -

 
саме важне найважливіше
саме головне найголовніше, найважливіше
саме по собі само собою
самий необхідний конче потрібний
сєльодка оселедець
сиворотка сироватка
сильна нежить сильний нежить
система налогів система оподаткування
складати договір укладати договір
скора поміч швидка допомога
скорняжний кушнірський
скритий недолік прихований недолік
слідуючий наступний, такий
слой шар
снабженець постачальник
соціальне положення соціальне становище
сочний соковитий
сочуствувати співчувати
співпадати збігатися
співпадіння обставин збіг обставин
співставляти порівнювати, зіставляти
співшукач (наукового звання) пошукувач, здобувач
СПІД СНІД
сплєтні плітки
сплошний суцільний
спорити сперечатися, змагатися
спортитися зіпсуватися
справа в тому річ у тому (у тім)
справа тонка справа делікатна
справка довідка
справочний довідковий
спроба осмислити спроба пізнати (з'ясувати собі, усвідомити, збагнути, розпізнати, розгадати)
средство засіб, спосіб
срок строк
ссуда позика, позичка
ставити до відома доводити до відома
ставити на голосування виносити на голосування
ставити намет розбивати намет
ставити на стіл (страви) подавати на стіл
ставка (місячна) оклад (місячний)
стакан склянка
станочник верстатник
старий друг давній друг
старйо старе
стекло скло
стидно соромно
стіральний порошок пральний порошок
стірати прати
стірка прання
столова їдальня
стража сторожа, варта
страйкуючі страйкарі
странний дивний
страсть пристрасть
строїтися в шеренгу шикуватися в лаву
стройка будова, будівництво
стройний стрункий
суматоха метушня, гармидер, біганина
супруг(а) дружина, жінка
супруги подружжя
суровий суворий
суспільна значимість суспільна вагомість
сустави суглоби
сутки доба
суточні добові

- Т -

 
табельщиця табельниця
тайно таємно
таким чином отже
так як тому що
творог сир
творожний сирний
тезис теза
технічка техпрацівниця
тим не менше однак, проте, а також
тіпа на зразок
ткань тканина
товщиною завтовшки
тоже також, теж
ток струм
толкати штовхати
топковий розумний, метикуватий
тормоз гальмо
тормозити гальмувати
тоска туга, сум, нудьга
тошнота нудота
треба подати наступні документи треба подати такі документи
требувати вимагати
трогати торкати (пальцем), чіпати, зрушувати (з місця), зворушувати (до сліз)
троїх, троїм трьох, трьом
тройка трійка
тряпка ганчірка, шматина
трьохкімнатний трикімнатний
трьохтомний тритомний
Турція Туреччина
тьотя тітка, тітонька

- У -

 
у всіх випадках завжди
у всіх місцях скрізь, по всіх усюдах
угроза погроза
удалити видалити, вирізати (гланди), вирвати (зуб), вивести (пляму)
удільна вага питома вага
ужасно (подобається) надзвичайно, дуже
ужасно (виглядає) жахливо, дуже
ужин вечеря
у залежності від залежно від
узнати (в)пізнати (знайомого); дізнатися, довідатися (про подію)
у значній мірі значною мірою, значно
узяти себе в руки опанувати себе
укроп кріп
уксус оцет
умоляти благати
у найближчий час найближчим часом
у найближчі дні найближчими днями
упаковочний пакувальний
уплатити заплатити
у порядку виключення як виняток
у свою чергу і собі, зі свого боку
у смислі того у розумінні того
уснути заснути
устав статут
установка (як предмет) прилад, пристрій, устаткування
установка (політична) настанова, намір
установлений встановлений
устроїти влаштувати, зробити
устроїтись влаштуватись
устройство влаштування (на роботу); пристрій; будова (машини); лад, устрій (державний)
уступка поступка
устя (ріки) гирло (ріки)
у той день того дня
у той час як тоді як
утюг праска
ухожена дитина доглянута (припильнована) дитина
у цьому відношенні з цього погляду, з цієї точки зору
у цьому році цього року
участок дільниця (виробничий підрозділ);
учбовий навчальний
учот облік
учотчик обліковець
уют затишок
уютно затишно

- Ф -

 
факт на лице ось тобі й факт, незаперечний факт
фізична підготовка фізичний вишкіл
фонар ліхтар
форточка кватирка

- Х -

 
халатне ставлення недбале ставлення
хватить вистачить, годі, досить
хворий туберкульозом хворий на туберкульоз
хлопнути дверима гримнути, грюкнути дверима
хлопотати клопотатися
хлопоти турботи
ходатайство клопотання
ходімте ходімо
хозросчот госпрозрахунок
холодати похолодніти
хотять хочуть
хоч би що хай там як
хранилище сховище, сховок, схованка
хресні батьки хрещені батьки
хрупкий крихкий, ламкий
хрусталь кришталь
хрустальний кришталевий
хто б то там не був хоч би хто там був

- Ц -

 
цвітний кольоровий (але цвітна капуста)
це тобі так не пройде це тобі так не минеться (не мине)
цепочка ланцюжок
циплята курчата
ціла Україна вся Україна
ціленаправлено цілеспрямовано

- Ч -

 
частний приватний (магазин); частковий, окремий (випадок)
через годину прийду за годину прийду
чердак горище
черніка чорниці
чертьожник кресляр
четверть чверть
честь і хвала хвала і шана
чистої води обман чистісінька брехня
читати про себе читати подумки (у думці, у думках)
чолка чубчик, гривка
чугун чавун
чудак дивак
чудакуватий дивакуватий
чудний чудовий, дивний
чуть не мало не
чуть-чуть ледь-ледь, трішки, трішечки, мало

- Ш -

 
шагати крокувати
шагом марш кроком руш, ходом руш
шаловливий пустотливий, збиточний, нечемний
шальна куля дурна куля
шарикова ручка кулькова ручка
швидше всього найшвидше
шевелити мозгами мізкувати, міркувати, думати
шестидесятник шістдесятник
шиповник шипшина, свербивус
шкаф шафа
шкурка шкірка, шкуринка
шліфовка шліфування
шліфовщик шліфувальник
шляпа капелюх
шпакльовщик шпаклювальник
штамповка штампування
штамповочний штампувальний
штамповщик штампувальник
штик багнет
шуткувати жартувати

- Щ -

 
щасливчик щасливець
ще би ще б пак
щебйонка щебінь
щенок цуцик, цуценя
що б там не сталося хай там що, хай що буде
щотка щітка
щотчик лічильник

- Ю -

 
юбілей ювілей
юбка cпідниця

- Я -

 
яблочний яблучний
явка обов'язкова присутність обов'язкова
явна помилка очевидна помилка
явне протиріччя очевидна суперечність
язка (шлунка) виразка (шлунку)
яїчко яйце
яїчний яєчний
як можна швидше якнайшвидше
як нарочно як навмисно
як не крути хоч як крути
як ні в чому не бувало наче нічого й не було
як попало абияк
як правило як водиться, як заведено, як звичайно, переважно
ярко яскраво
ящик (поштовий) скринька (поштова)