НА ФАБРИЦI ( ЗАВОДI )

Неправильно

Правильно

Завод продовжує працювати Завод й далі працює
Напруга порядка 500 вольт Напруга близько (коло) 500 вольтів
Обувна фабрика Взуттєва фабрика
На проiзводствi зараз тяжко На виробництвi зараз тяжко
Менi ще повиннi заплатити за зверхурочнi години Менi ще повиннi заплатити за понадстроковi години
Цiлий день - за станком Цiлий день - за верстатом
Начальник цеха Начальник цеху
Прораб не пiдписав Виконроб не пiдписав
Профсоюзний комiтет Профспiлковий комiтет
Главний iнженер Головний iнженер
Ти вiдповiдаєш за свiй участок, а я - за свiй Ти вiдповiдаєш за свою дiлянку роботи, а я - за свою
Страйкуючi вимагають директора Страйкарi вимагають директора
Ми працювали зверх плану Ми працювали понад план
Ми виявили перерозход сировини Ми виявили перевитрату сировини
Прибильна галузь Прибуткова галузь
Нанести збитки Завдати збиткiв
Розходи на утримання апарату Видатки (витрати) на утримання апарату
Прожиточний мiнiмум Прожитковий мiнiмум
Добавочна вартiсть Додаткова вартiсть
Подоходний податок Прибутковий податок
Податок з добавленої вартостi Податок iз додаткової вартостi
Прийшлося взяти ссуду Довелося взяти позику
Приходно-розхiдна книга Прибутково-видаткова книга
Вiдчислення на збiркнижку Вiдрахування на ощадкнижку
До получки ще два днi До зарплати ще два днi
Пiдприємство на хозрощотi Пiдприємство на госпрозрахунку
Я сутки працюю, сутки - дома Я добу працюю, добу - вдома
Коли ви менi отпуск поставили? Коли ви менi вiдпустку поставили?
Суточний менi не заплатили Добових менi не заплатили
А рощот - коли? А розрахунок - коли?
Нам ще платять за вреднiсть Нам ще платять за шкiдливiсть
Пiдбирати кадри Добирати кадри
У нас нехватка робочих У нас бракує робiтникiв
Нам не хватає швей Нам бракує швачок
Автослєсарiв ми вже набрали Автослюсарiв ми вже набрали
Вiн у нас працював елєктриком Вiн у нас працював електриком
Мотозаводовi потрiбнi сборщики, регулiровщики, кровельщики, крановщики Мотозаводовi потрiбнi складальники, регулювальники, покрiвельники, кранiвники
У нас всього-на-всього один шпакльовщик! У нас всього-на-всього один шпаклювальник!
Пiдеш на шлiфовку Пiдеш на шлiфування
Дайте нам бригаду каменщикiв Дайте нам бригаду мулярiв
Сторожом не хочу нi в якому разi! Вартовим (вартiвником) не хочу нi в якому разi
Брат працює на залiзнiй дорозi Брат працює на залiзницi
Жєлєзнодорожники мають свою форму Залiзничники мають свою форму
Уборщиця прийде вранцi Прибиральниця прийде вранцi
Обходчиком бути небезпечно Обхiдником бути небезпечно
Потрiбна гардиробщиця Потрiбна гардиробниця
Я пiшов газозварщиком Я пiшов газозварювальником
Вiн має вредну роботу Вiн має шкiдливу роботу
Йди до колгоспу учотчиком Йди до колгоспу облiковцем
Упаковочний участок Упаковувальна дiльниця
Нiхто не хоче тепер йти в лiтєйку Нiхто не хоче тепер йти на литво
На стройцi На будовi
Один цех вже оборудований Один цех вже обладнаний
У нас налiчується п'ять цехiв У нас є п'ять цехiв
Построїли новий цех Побудували новий цех
Строiтельна бригада Будiвельна бригада
Жестяний цех Бляшаний цех
Прийомщиця забракувала Приймальниця забракувала
Контрольор не пропустить Контролер не пропустить
З вини сортiровщикiв ми не додали п'ять коробок З вини сортувальникiв ми не додали п'ять коробок
Твiй пропуск табельщицi Твоя перепустка у табельницi
Свердловщикам видайте рукавицi Свердлувальникам видайте рукавицi
Це помилка копiровщицi Це помилка копiювальницi
Заготовщики нам не додали бляхи Заготiвельники нам не додали бляхи
Поклич грущикiв! Поклич вантажникiв!
Двадцять рокiв я пропрацював формовщиком Двадцять рокiв я пропрацював формувальником
Буду фрезеровщиком Буду фрезерувальником
Слєсара працюють у двi змiни Слюсарi працюють у двi змiни
Шлiфовщикам вже дали получку Шлiфувальникам уже дали зарплату
На покраску прийняли трьох хлопцiв На фарбування прийняли трьох хлопцiв
Технiчка вже пiшла Техпрацiвниця вже пiшла
Я працював на лiсозаготовцi Я працював на лiсозаготiвлi
На штамповцi освоюють новий вирiб На штампуваннi освоюють новий вирiб
Касiр є? Касир є?
Бригадiр знає? Бригадир знає?
А де змазочнi матерiали? А де мастильнi матерiали?
Металiчний каркас Металевий каркас
Гаєчний ключ Гайковий ключ
Вiзьми отвьортку Вiзьми викрутку
Сильнiше нажми на ричаг Сильнiше натисни на важiль
Горюча смєсь поступає в цилiндр Пальне надходить у цилiндр
Чугунна плита Чавунна плита
Желiзнi прути Залiзнi прути
Випиши два угольники Випиши два кутники
Треба зробити кiлька оборотiв Треба зробити кiлька обертiв
Напор води малий Тиск води малий
Сточна вода Стiчна вода
Прибори не працюють Прилади не працюють
Водна скважина Водяна свердловина
Система переключателiв Система перемикачiв
Нема току Нема струму
Включи щотчик! Включи лiчильник!
Не затягуй роботу! Не зволiкай з роботою!
Ми робимо стулья Ми робимо стiльцi
Ви вже вставили стьокла? Ви вже вставили скла?
Привези двi машини роствору Привези двi машини розчину
Вивезли прицеп металу Вивезли причеп металу
Ми вивеземо на грузовику Ми вивеземо на вантажiвцi
Погрузка - в другу змiну Навантажування - в другу змiну
Загружай - i гайда! Завантажуй - i гайда!
Хто за рулем? Хто за кермом?
Ваш пропуск? Ваша перепустка?