ТРАНСПОРТ

Неправильно

Правильно

В добру путь! Щасливої дороги!
Їду трьома видами транспорта Їду трьома видами транспорту
Маршрутка битком набита Маршрутка повна-повнісінька (нaпхана )
На лінії два автобуса На лінії два автобуси
Нажміть кнопку Натисніть кнопку
Насобиралось народа на остановці Назбиралось народу на запинці
Оплачуйте проїзд Платіть за проїзд
Продають в будкє Продають у будці
Проїзний білет Проїзний квиток
Я тоже вихожу Я теж виходжу
Трамвай перегружений Трамвай переповнений
Трамвай битком набитий Трамвай повнiсiнький,
повний повнiсiнький,
напхом набитий
Трамвай зупинився, так
як нема току
Трамвай зупинився, бо
(тому що) нема струму
Остановка коло переїзда

Зупинка бiля (коло)
переїзду
На лiнiї - контрольор На лiнiї - контролер
Готовте бiлети для контроля

Приготуйте квитки для
контролю
Посадiть старушку


Звiльнiть, прошу Вас,
мiсце для бабусi
(старенької)
Осторожно, закриваю дверi! Обережно, зачиняю дверi!
Престарiлi їздять
безплатно
Люди старшого вiку їздять
безкоштовно
Пенсiонери мають льготи

Пенсiонери мають
пiльги
Вибачаюсь, яка слiдуюча
зупинка?

Вибачте (перепрошую,
скажiть будь ласка),
яка наступна зупинка?
Площа Iвана Франко Площа Iвана Франка
Вже Научна? Уже Наукова?
Чи нема у вас лишнього
бiлета?
Чи нема у вас (чи не
маєте) зайвого квитка?
Передайте на два
талона
Прошу передати на два
талони
Скiльки остановок
до вокзала?
Скiльки зупинок до
вокзалу?
Можна пiдсiсти? Можна сiсти бiля вас?
Проходiть! Проходьте!
Будьте добрi,
подвиньтесь
Будь ласка (прошу Вас),
посуньтеся
Менi неудобно
сидiти
Менi незручно
сидiти
У мене служебний

У мене (службове)
посвiдчення
Притормозiть, будь ласка! Пригальмуйте, будь ласка!
Нажми на тормоз! Останови! Натисни на гальма! Зупини!
За вимогою пасажирiв На вимогу пасажирiв
Чи шiстьорка доїде до
вокзала?

Чи шостий номер (шiстка)
iде до вокзалу
(на вокзал)?
Вихожу у фрезерного
завода
Виходжу коло (бiля)
фрезерного заводу
Туди можете доїхати
любим трамваєм

Туди можете доїхати
будь-яким (першим-
лiпшим) трамваєм
Автобус буде через пару
хвилин
Автобус буде через
кiлька хвилин
Наш автобус мягкий? Наш автобус м'який?
Як доїхати до желiзно-
дорожного вокзала?
Як доїхати до залiзничного
вокзалу?
Я не вспiв на послiднiй
тролейбус
Я запiзнився (не встиг)
на останнiй тролейбус
Де є справочне бюро? Де довiдкове бюро?
Поїдемо трамваєм вкругову? Чи поїдемо трамваєм навколо?
В десять годин будете в
Ровно
О десятiй будете у
Рiвному
Як саме краще дiстатися
до аеропорта?
Як найшвидше доїхати
до аеропорту?
До посьолка недалеко До селища недалеко
До села порядка десять
кiлометрiв

До села близько десяти
кiлометрiв (приблизно
десять кiлометрiв)
Пройдете пiшком два
квартала
Пройдете пiшки два
квартали
Чи далеко до гостинницi? Чи далеко до готелю?
Цiєю вулицею я можу
дiстатися готелю?
Цiєю вулицею я можу дiйти
до готелю?
Давайте зупинимося бiля
цiєї крамницi
Зупинiмся (зупинiмося)
бiля цiєї крамницi
Як проїхати до унiверситета?

Як доїхати до унiверси-
тету?
Каса працює круглодобово Каса працює цiлодобово
З приїздом!

Радi, що повернулися.
Вiтаємо!
Автобус по замовленню Автобус на замовлення
В скiльки годин вiдходить
наш автобус?
О котрiй годинi вiдходить
наш автобус?
Поїзд прибуває в десять
годин
Поїзд прибуває о десятiй
( годинi )