В УСТАНОВI


Неправильно

Правильно

Ваше службове положення? Ваше службове становище?
Ви працюєте в якості... Ви працюєте як...
Зложити повноваження Скласти (складати, знімати) повноваження
Прийшло два фахівця Прийшло два фахівці
Просимо подати наступні документи Треба подати такі документи
Чи ви здали табеля? Чи ви здали табелі?
Директор приймає по службовим справам з трьох годин У службових справах директор приймає пiсля третьої години (по третiй)
Директор прийде пiв другої Директор прийде о пiв на другу
Секретар пiшов по дiлам служби Секретар пiшов у службових справах
Працюємо по слiдуючому графiку Працюємо за таким графiком
Багаточисленнi вiдвiдувачi Численнi вiдвiдувачi
Ви по якому питанню? Ви в якiй справi?
Не мiшайте працювати Не заважайте працювати
Подайте смєту Подайте, прошу Вас, кошторис
Ми загруженi роботою, що далi нiкуди Ми дуже завантаженi роботою
Їй добавили зарплату Їй збiльшили зарплату
Це внештатна посада Це позаштатна посада
Почасова оплата Погодинна оплата
Добавочна вартiсть Додаткова вартiсть
Подоходний податок Прибутковий податок
Податок з добавленої вартостi Податок iз додаткової вартостi
Приходно-розхiдна книга Прибутково-видаткова книга
Вiдчислення на збiркнижку Вiдрахування на ощадкнижку
Список працюючих Список працiвникiв
Вкладиш Вкладка
Вибачаюсь, я хотiв поговорити на рахунок квартири Вибачте (перепрошую), я хотiв поговорити про квартиру
Поговорили по душам Поговорили щиро (вiдверто)
Я зайду до вас в десять годин Я прийду до вас (буду у вас) о десятiй годинi
Я позвоню в три години Я подзвоню (зателефоную) о третiй годинi
Роздався телефонний звiнок Подзвонив телефон
Мене визивають до начальника Мене викликають до начальника (керiвника)
Вiн поводився високомiрно Вiн поводився зверхньо
Я вже устроївся на роботу Я вже влаштувався на роботу
Напишiть слiдуючу об'яву Напишiть таке оголошення
Слiд перевести об'яву на українську мову Треба (потрiбно) перекласти оголошення українською мовою (на українську мову, по-українськи)
Ми не конкурентноспособнi Ми не конкурентноздатнi (не конкурентноспроможнi)
Дирекцiя не прогадає Дирекцiя не помилиться
Редакцiя приносить свої вибачення Редакцiя перепрошує (просить вибачити)
Списки направити в мiсцевi органи Списки подати до мiсцевих органiв (у мiсцевi органи)